Van Ark verbetert regels asbestverwijdering

Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarom een aantal regels aan om te komen tot een zorgvuldiger asbestbeleid.

Er komt meer ruimte voor innovatie zodat er sneller nieuwe goedgekeurde en gezonde beschermingsmanieren gebruikt kunnen worden door werknemers om asbest te verwijderen. De staatssecretaris geeft ook meer duidelijkheid over de rolverdeling van verschillende toezichthouders. En ze loopt bestaande asbestregels na om deze, waar nodig, te verduidelijken of aan te scherpen. Deze drie aanpassingen horen bij een reeks verbeteringen die Van Ark in samenspraak met partijen in en buiten de asbestsector verder uitwerkt. Dat schrijft ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief staat ook wat zij wanneer aanpast.

“Werken met asbest mag nooit ten koste gaan van de veiligheid en gezondheid van werknemers. De bescherming van werknemers is gelukkig de afgelopen jaren met sprongen vooruit gegaan. Maar het kan nog veel beter en zorgvuldiger. Sommige regels verdienen een aanscherping, terwijl andere misschien weer té strikt zijn,” zegt Van Ark. “Daardoor kan asbest saneren onnodig duur en tijdrovend worden. Dat moeten we zien te voorkomen. Want asbest is gevaarlijk en moet uiteindelijk wel gewoon verwijderd worden, op een gezonde manier.”

Voor staatssecretaris Van Ark staat de gezondheid van werknemers centraal. Daarom maakt zij het mogelijk om sneller en vaker wetenschappelijke kennis over asbestrisico's uit te uitwisselen. TNO krijgt daar een centrale rol in. Dat biedt een betere bescherming van werknemers en bedrijven die met asbest werken of asbest laten verwijderen.

Inzet werkbak aan hijskraan bij asbest
Ook meldt de staatssecretaris dat er meer ruimte komt om bijzonder lastig bereikbare daken te saneren met werkbakken aan hijskranen. Wel moeten werknemers dan met extra veiligheidsaanlijning gaan werken, moeten weersomstandigheden gunstig zijn en moeten werkgevers voor elke keer dat zij een werkbak willen inzetten een gecertificeerd veiligheidskundige vooraf om een oordeel vragen. “Dit is een hoge uitzondering. Tijdelijk en onder zeer strenge aanvullende voorwaarden. Werkbakken aan hijskranen brengen namelijk grote risico's met zich mee. Maar asbest in verweerde daken laten zitten, is ook risicovol voor de gezondheid. Dat is de afweging die ik heb gemaakt,” zegt Van Ark.

Bron: Ministerie van SZW, 28 september 2018

Reactie VVT:
De VVT is blij met de brief van Staatssecretaris Van Ark van SZW en het besluit om bij het saneren van asbestdaken de methode werkbak hangende in een kraan onder voorwaarden toe te staan. Wij denken dat dit een goed besluit is dat ervoor gaat zorgen dat er veiliger wordt gewerkt dan nu het geval is. Het besluit is overigens helemaal in lijn met de voorgestelde beslissystematiek door de betrokken organisaties VERAS, Koninklijke Metaalunie, LTO Nederland VAVB, VVTB, HZC en VVT. Enige zorg heeft de VVT over het bericht dat SZW een leidraad gaat opstellen en wat SZW gaat vinden over de inhoud. Het rapport van TNO rammelt aan alle kanten en is zonder deskundigheid uit de sector uitgevoerd en zonder enig onderzoek naar praktijksituaties. Wij zijn derhalve van mening dat met name de conclusies over de betiteling van de risico's bij het werken met werkbakken in kranen volledig onjuist zijn. Het werken met een werkbak in een kraan is absoluut veilig, mits men zich aan de bijhorende werkmethode en instructies houdt. Een principe dat overigens geldt voor alle werkzaamheden al dan niet in combinatie met arbeidsmiddelen. Dat is niets bijzonders. De voorbeelden in het rapport hebben betrekking op ongevallen waarbij sprake was van verkeerd gebruik en verkeerd handelen van werknemers. Dat wordt er echter helaas niet bij vermeld door TNO. Verder is het zo dat het werken met een werkbak bekeken vanuit de arbeidshygiënische strategie op een lager niveau staat, maar dat dit absoluut niet betekent dat er onveiliger wordt gewerkt als de maatregelen worden opgevolgd. Ook dit staat niet goed in het rapport. Als laatste voor nu is dat de zogenaamde 'pendule-werking', of in gewone vaktaal, het slingeren van de werkbak, schromelijk wordt overdreven. De VVT komt op een later moment met een inhoudelijke reactie op het TNO rapport richting de Staatssecretaris.

Lion Verhagen, directeur VVT