Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019:
1.615,80 per maand;
372,90 per week;
74,58 per dag.

Bron: Ministerie SZW, 25 oktober 2018