Kostenraming wegvervoer 2019 en meer

De verwachte kostenstijging in 2019 t.o.v. 2018 voor het binnenlands vervoer varieert tussen de 4,3% en 5,2%. Voor het ongespecialiseerd grensoverschrijdend vervoer wordt een kostenstijging van tussen de 3,6% en 4,5% geraamd. Van grote invloed op de totale kostenstijging zijn de loonkosten die komend jaar met 6,7% toenemen. Dit is inclusief de in oktober 2018 overeengekomen vermeerdering van de waarde van vakantiedagen met een structurele vergoeding van toeslagen en overuren. Naast deze kostenraming, is ook de kostenmutatie voor 2018 ten opzichte van 2017 berekend.

De deelmarkten in het binnenlands vervoer zijn: wagenladingvervoer, algemene distributie, fijnmazige distributie, koel/vries-, tank/bulk-, zeecontainer-, kieper- en afvalvervoer. Voor het grensoverschrijdend vervoer zijn dat: ongespecialiseerd, koel/vries- en tank/bulk-vervoer, en diverse kernafstanden voor vervoer op België/Luxemburg, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje en Polen.
Bij de berekening van kostenstijging is rekening gehouden met alle relevante kostenposten, zoals o.a. loonkosten, brandstofkosten, rentekosten, verzekeringskosten en belastingen. Aan de hand van het aandeel van deze kostenposten in de verschillende deelmarkten is de totale kostenstijging per deelmarkt berekend.

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door Panteia/NEA in opdracht van de sectorraad van de NIWO. Bent u in bezit van een (Euro)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg, dan kunt u kosteloos een digitale versie van de rapporten opvragen. Stuur een e-mail met daarin uw NIWO-codenummer en/of uw bedrijfsnaam en welk rapport u wilt ontvangen (bijv. 'kostenraming 2019 binnenlands' of 'kostenraming 2019 grensoverschrijdend') aan info@niwo.nl

Lees het volledige bericht op:   www.niwo.nl/nea

Bron: Niwo, 6 november 2018