Conjunctuurinformatie: Consumentenvertrouwen daalt verder

Het vertrouwen van consumenten is verder afgenomen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hun oordeel over het economisch klimaat is negatiever en de koopbereidheid daalde een fractie. Het consumentenvertrouwen komt in maart uit op min 4; een maand eerder was het nog min 2.

Het is de achtste maand op rij dat de stemming onder consumenten minder is geworden. In februari werd deze voor het eerst in vier jaar tijd negatief. Met min 4 ligt het consumentenvertrouwen iets onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar, dat op min 3 staat. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 met 36 de hoogste stand ooit. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (min 41).
 
Het CBS maakt verder bekend dat huishoudens in januari 0,9 procent meer besteedden dan een jaar eerder. Dit is de laagste groei sinds medio 2016. Consumenten verbruikten meer gas, maar besteedden minder aan auto's dan een jaar eerder. Volgens de zogeheten consumptieradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie in maart iets gunstiger dan in januari.
 
Meer werkenden in februari
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand toegenomen. In februari waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5000 per maand tot 312.000.
 
Het CBS merkt op dat dit er vrijwel evenveel zijn als in november 2008, net voor de crisis. Toch is het werkloosheidspercentage met 3,4 procent nu lager dan toen. De beroepsbevolking, het aantal werklozen en werkenden tezamen, is namelijk gegroeid van 8,7 miljoen naar 9,2 miljoen personen. De werklozen maken daar dus een kleiner deel van uit. In januari kwam het werkloosheidspercentage overigens uit op 3,6 procent.
 
Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind februari 274.000 lopende WW-uitkeringen. In vergelijking met vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen met 17 procent gedaald. In alle beroepsgroepen is het aantal uitkeringen lager dan een jaar terug.
 
Meer investeringen in januari
In januari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,9 procent groter dan een jaar eerder. Vooral in woningen, bedrijfsgebouwen en machines is meer geïnvesteerd. Volgens de zogeheten investeringsradar van het CBS zijn de condities voor de investeringen in maart iets gunstiger dan in januari.
 
Verkoopprijs woningen iets gedaald
Een doorsneewoning in Nederland wisselde vorige maand voor 298.717 euro van eigenaar. Daarmee is de verkoopprijs van woningen op maandbasis iets gedaald, nadat in januari voor het eerst meer dan 300.000 euro in doorsnee voor een huis moest worden neergeteld. Dat meldt het CBS op basis van gegevens van het Kadaster.
 
Op jaarbasis was in februari opnieuw sprake van oplopende prijzen. Bestaande koopwoningen waren in doorsnee 7,5 procent duurder dan in diezelfde maand een jaar eerder. In totaal werden in september 15.470 woningen verkocht. Daarmee komt het totaal van de eerste twee maanden van het jaar op 30.595 verkochte huizen. Dat is volgens het statistiekbureau bijna 5 procent minder dan in dezelfde periode van 2018.

Bron: VNO-NCW, 25 maart 2019