ProRail heroverweegt PGO-contracten

Veranderde marktomstandigheden vragen wellicht om een andere benadering van het dagelijks onderhoud van het spoor en de PGO-contracten (Prestatie Gericht Onderhoud) waarin deze zijn gegoten. “De situatie waarin onze contracten werden ontwikkeld in 2006 is niet meer die van vandaag”, aldus ProRail. De spoorbeheerder is een marktconsultatie gestart als voorbereiding op de vernieuwing van de contracten vanaf 2021.

Gemiddeld worden er dan vijf nieuwe contracten per jaar gesloten voor het klein- en dagelijks onderhoud van het Nederlandse hoofdspoornet. Nederland kent nu in totaal 21 onderhoudsregio's die elk in een apart vijfjarig contract zijn ondergebracht. “De vernieuwing van de contracten geeft ons de mogelijkheid om onze huidige keuzes te heroverwegen zoals ons geografische model, de manier waarop de contracten structureren, risico's en de combinatie van alle soorten onderhoud inclusief storingsdienst”, aldus ProRail.

Ook de eis dat aannemers in staat moeten zijn om alle werkzaamheden zelf uit te voeren, past volgens ProRail wellicht niet meer bij de samenstelling van de markt. Nu al besteden contractanten werkzaamheden uit aan onderaannemers. De spoorbeheerder is benieuwd naar de mening van de onderaannemers over deze manier van werken. Aan de andere kant signaleert ProRail dat er in de markt stemmen opgaan om de reikwijdte van de contracten juist te vergroten. Naast het onderhoud zouden er dan ook grote spoorvernieuwingen en uitbreidingsprojecten in ondergebracht kunnen worden waardoor het complete beheerscontracten worden.

Vragenlijst
Partijen die willen deelnemen aan de marktconsultatie wordt gevraagd om voor eind september een ingevulde vragenlijst in te leveren. Hierin komen vragen aan bod als: wat vindt u van de scope van de huidige contracten? en vindt u dat de verschillende activiteiten in losse contracten ondergebracht moeten worden en op welke manier? Ook om de mening over de geografische verdeling in 21 onderhoudsregio's wordt gevraagd. Op basis van de inzendingen worden een aantal deelnemers uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarin de onderhoudscontracten besproken worden. Meer informatie hierover is te vinden op TenderNed.

Dat ProRail verder kijkt dan de huidige vier aannemers Asset Rail, Strukton Rail, BAM Rail en VolkerRail die  mogen inschrijven op PGO-contracten blijkt uit de aankondiging en uitleg van de marktconsultatie die volledig in het Engels is opgesteld. Wat er uiteindelijk aan feedback uit de markt komt en wordt overgenomen, moet blijken uit de aanbesteding van de eerste nieuwe contracten begin 2021.

Bron: SpoorPro, 26 juli 2019