Onderzoek: Korten subsidie praktijkleren kost meer dan het oplevert

De overheid snijdt zichzelf flink in de vingers als het zou schrappen in de subsidieregeling praktijkleren, de regeling die bedrijven tegemoetkomt in hun kosten voor het opleiden van studenten via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). In de BBL werken studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vier dagen en gaan zij één dag naar school. Uit onderzoek dat onderzoeksbureau SEO in opdracht van ondernemingsorganisaties, VNO-NCW en MKB-Nederland en twintig branches uitvoerde, blijkt namelijk dat de overheid zélf financieel het meest profiteert van de BBL.

Onder vuur
De ondernemersorganisaties hadden opdracht gegeven om de maatschappelijke kosten en baten van de BBL in kaart te brengen, omdat de subsidieregeling praktijkleren steeds weer onder vuur ligt. "Aan het begin van deze kabinetsperiode heeft minister Van Engelshoven nog geprobeerd de regeling helemaal af te schaffen. Zij vindt dat bedrijven van de BBL profiteren en die dan dus ook maar in zijn geheel zelf moeten betalen. Maar er klopt niets van die redenering", zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. "Hiermee tonen we hopelijk voor eens en altijd aan dat er niet moet worden gekort op de regeling, maar dat er juist geld bij moet."

Eerder aan het werk
Het onderzoek laat zien dat alle betrokken partijen profiteren van de BBL: werkgevers, studenten én vooral de overheid. Van de totale baten, bijna 1,4 miljard euro, komt 962 miljoen euro bij de overheid terecht, ondanks de 194 miljoen euro die zij jaarlijks uittrekt voor de subsidieregeling. Dat komt onder andere omdat de BBL de overheid veel minder kost dan de Beroepsondersteunende Leerweg (BOL, vijf dagen school). BBL-studenten verdienen eerder en betalen dus belasting, hebben eerder een baan en verdienen in de eerste tien tot vijftien jaar van hun loopbaan gemiddeld meer dan een BOL-student.

Bedrijven profiteren eveneens van de BBL, maar hebben ook aanzienlijke kosten: per jaar gemiddeld 13.000 euro, terwijl het subsidiebedrag ongeveer 2500 euro is. Werkgevers betalen immers de begeleiding, een deel van de opleidingskosten en reiskosten. Opgeteld gaat het om 422 miljoen euro.

Maatschappelijke betekenis
"De BBL is een uitermate belangrijke leerweg met maatschappelijke betekenis", zegt Vonhof. "Het is een fantastische route voor jongeren die niet gedijen in een theoretische leerweg als de BOL en werkgevers waarderen de BBL enorm. Jongeren worden up to date opgeleid en dat wordt alleen maar belangrijker, omdat in diverse sectoren de ontwikkelingen zo snel gaan, dat scholen ze niet meer kunnen bijhouden." MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat de subsidiepot voor praktijkleren in het vervolg gaat meegroeien met het aantal studenten dat voor de BBL kiest.

Bron: VNO-NCW, 16 september 2019