Recessie dreigt als stikstof- en PFAS-crisis niet snel wordt opgepakt’

De problemen rond stikstof in natuurgebieden en chemische stoffen in de grond hebben veel grotere economische gevolgen dan de politiek zich realiseert, stellen de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland donderdag in De Telegraaf. 'Als we niet snel tot oplossingen komen met het kabinet en de provincies, zitten we zo in een zelfgeorganiseerde recessie.' De ondernemingsorganisaties sluiten zich woensdag aan bij de protestactie 'Grond in verzet' van de bouw in Den Haag.

Veel onvrede
VNO-NCW en MKB-Nederland organiseerden onlangs een crisisberaad met tientallen branches over de problematiek. Daar kwam veel onvrede naar boven. De hele bouwketen begint de gevolgen te merken. Zo is de afzet van heipalen al met 80 procent gedaald. 'Overal begint de stikstof- en PFAS-impasse op te spelen: van schilders tot aannemers, van de binnenvaart tot tegelzetters.' De ondernemingsorganisaties krijgen via een meldpunt talloze voorbeelden binnen van ondernemers die geen opdrachten meer krijgen en personeel thuis heeft zitten.

PFAS onduidelijk
Bij PFAS gaat het om chemische stoffen die in de bodem kunnen zitten. Bedrijven die grond verplaatsen zijn sinds kort verplicht om de verontreiniging te meten, maar daar is nog veel onduidelijkheid over. 'Voor stikstof is al veel aandacht, maar de problematiek rond PFAS is eigenlijk urgenter. Waterbouwers en het grondverzet komen nu al in de problemen.'

De protestactie wordt verder ondersteund door Bouwend Nederland, MKB-Infra, Transport en Logistiek Nederland, Cumela (groen, grond en infra), NOA (afbouw) en AFNL (aannemers).

Bron: VNO-NCW, 24 oktober 2019