ECOL opleiding machinist mobiele kraan gewaardeerd op mbo 3-niveau

De opleiding die moet worden gevolgd om het ECOL certificaat van vakbekwaamheid voor machinist mobiele kraan te kunnen behalen is door het NLQF gewaardeerd op EQF-niveau 3. ECOL staat voor European Crane Operators Licence. In Nederland is dat te vergelijken een vakopleiding die leidt tot een mbo 3 diploma. De VVT vindt dit een bijzonder mooi resultaat en heeft enorme waardering voor alle personen uit de landen die aan het ECOL project hebben meegewerkt, waaronder de VVT.

ESTA directeur en ECOL voorzitter Ton Klijn verklaart: “Dit is erg goed nieuws en een mooi vroeg kerstcadeau voor alle ECOL supporters. Het is een bewijs voor de professionele aanpak van het project en een belangrijk fundament voor het slagen ervan.”

De volgende stap zal de uitrol zijn van het certificaat in Europa en inmiddels zelfs verder, in Canada. De opzet is dat het ECOL certificaat wordt erkend in alle Europese landen die op enige wijze een verplichting hebben tot certificatie of opleiding van machinisten voor hijskranen. Ook in landen die dit niet hebben zal het certificaat worden aangeprezen.

TCVT en ECOL gelijkwaardig
Het ECOL certificaat is gelijkwaardig aan het Nederlandse TCVT certificaat. Een ECOL machinist is minstens even vakbekwaam als een TCVT gecertificeerde machinist. TCVT RA gaat daarom houders van een ECOL certificaat opnemen in het nieuwe TCVT RA register voor machinisten van hijskranen.

ECOL is een doelstelling van de VVT
De VVT streeft al jaren naar een Europees certificaat voor machinisten. Het doel is om in Europa een gelijke standaard neer te leggen zodat wanneer er sprake is van werkzaamheden over de landsgrenzen, er geen veiligheidsrisico's ontstaan vanwege verschil in vakmanschap van de machinist. In Nederland kennen we al ruim twintig jaar het verplichte TCVT certificaat van vakbekwaamheid voor hijskraanmachinisten; de rest van Europa volgde veel later, dikwijls op veel lager niveau, en soms zelfs helemaal niet. Om te komen tot een Europese standaard, maar ook om erkenning daarvan, is het ECOL project gestart. ECOL staat voor European Crane Operators Licence. ECOL stelt eisen aan de training, de opleiders en exameninstellingen, waarbij opleiden en examineren onafhankelijk zijn van elkaar.

Er zijn inmiddels al ECOL opleidingen in Nederland en Denemarken en binnenkort ook in België en Duitsland. Het ECOL examen kan al worden afgenomen in Nederland en Denemarken.

Bron: VVT, 9 december 2019