Ingrid Thijssen volgt Hans de Boer op als voorzitter VNO-NCW

Ingrid Thijssen (51) is vanmiddag door het dagelijks bestuur van VNO-NCW benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging VNO-NCW voor de komende drie jaar. Zij volgt per 1 juli aanstaande Hans de Boer op, die dan na twee termijnen afscheid neemt.

Grote veranderingen

‘We staan als land voor grote veranderingen, onder meer op het gebied van klimaat en energie en verdergaande digitalisering. Wij zien ook dat er tegelijkertijd spanningen zijn in de samenleving, met terechte zorgen van veel mensen over onder andere werk, wonen en inkomen. Die grote opgaven kunnen we alleen aan als ondernemers, samenleving en politiek samen optrekken. Ingrid Thijssen heeft bij uitstek de kennis en de kwaliteiten om daarin een belangrijke rol te spelen en te verbinden’, aldus het bestuur van VNO-NCW.

‘Zij heeft een scherp oog en begrip voor de ontwikkelingen in zowel economie als samenleving. Wij zien erg uit naar de samenwerking en wensen Ingrid veel succes in haar nieuwe rol als landelijk boegbeeld van onze vereniging.’

 

Energietransitie

Ingrid Thijssen: ‘Ik vind het een eer om voorzitter van VNO-NCW te worden. Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken en transities. Daar namens het bedrijfsleven aan mogen bijdragen past ontzettend goed bij wat mij ten diepste drijft. Het is mijn volste overtuiging dat bedrijfsleven en samenleving elkaar in die vraagstukken in vele opzichten nodig hebben. Die verbinding is essentieel en daar wil ik me als voorzitter van VNO-NCW heel graag voor inzetten.’

 

Thijssen is nu nog CEO van Alliander. In die rol staat zij midden in de energietransitie en alles wat daarbij komt kijken. In eerdere functies was zij verantwoordelijk voor complexe organisaties en veranderingsprocessen op het snijvlak van publiek en privaat.

 

Meer over Ingrid Thijssen

Naast haar functie bij Alliander is Ingrid Thijssen onder meer lid van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Rotterdam NV, van de coöperatie VGZ en van de Economic Boards van Amsterdam en Arnhem. Eerder was zij onder meer COO van Alliander en directievoorzitter van NS Reizigers. Ze heeft meerdere managementfuncties bekleed bij NS, waar ze oorspronkelijk startte als stafmedewerker sociale zaken en onder meer hoofd P&O was. 

 

Ingrid Thijssen studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en doorliep daarna diverse opleidingen aan onder andere IMD Lausanne en Insead. Zij is getrouwd en heeft twee kinderen.

 

Bron: VNO-NCW, 27 februari 2020