Werkgevers beroepsgoederenvervoer vragen opschorting cao-onderhandelingen wegens coronavirus

UTRECHT - Werkgevers in het beroepsgoederenvervoer hebben de vakbonden gevraagd de onderhandelingen voor een nieuwe cao vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus op te schorten.

Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek: "Probleem is dat er sinds 1 januari geen cao meer is, toen verliep de vorige. We bespreken de ontstane situatie op 21 maart met onze subsectorraad."
Na de laatste onderhandelingsronde op 17 februari gaven vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie aan nog één ultieme poging te willen wagen om de cao-onderhandelingen vlot te trekken. Dat overleg vond op 12 maart plaats. Daarin gaven de werkgevers aan dat de gevolgen van de uitbraak van  het coronavirus een grote impact heeft op de transport en logistiek. In sommige sectoren leidt het al tot enorme terugloop van werk en een toename van onzekerheid.
Ledenbijeenkomsten
De werkgevers hebben daarom aan de vakbonden gevraagd om de onderhandelingen met ongeveer twee maanden op te schorten. Ze hopen dat in die tussenliggende periode de gevolgen van het coronavirus duidelijker zijn.
FNV Transport & Logistiek heeft in verband met het coronavirus besloten om alle in maart geplande ledenbijeenkomsten uit te stellen.

Bron Transport online, 13 maart 2020