Transportbedrijven kampen met omzetverlies

Net als veel andere sectoren merkt ook de transportsector de gevolgen van de coronacrisis. Uit een onderzoek van TLN onder de leden blijkt dat vrijwel alle ondervraagde transportbedrijven kampen met een omzetverlies.

Gemiddeld gaat het om ruim 32% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In sommige deelsectoren is de teruggang echter veel groter. Meer dan 90% van de transporteurs van sierteelt en van auto’s meldt een teruggang, vaak met tientallen procenten. Bij het containervervoer meldt 75% minder omzet, terwijl bijvoorbeeld 60% van de bouwtransporteurs, de koeriersdiensten en de verhuisdiensten hun omzet zag teruglopen. Bijna een kwart van de bedrijven geeft aan gedwongen te zijn afscheid te nemen van medewerkers als gevolg van de crisis.  

Grenscontroles 
Naast het omzetverlies heeft de sector ook veel last gehad in de eerste weken van de grenscontroles die bij verschillende binnengrenzen werden geïntroduceerd. Door de lange files die daardoor ontstonden moesten chauffeurs urenlang wachten voor ze door konden rijden. De Commissie publiceerde daarop een aantal aanbevelingen die als doel hadden het vervoer soepel te laten verlopen, zoals de Green Lanes die goederenvervoer moesten prioriteren en een standaard certificaat waarmee chauffeurs aan kunnen tonen dat zij in functie van hun werk de grens over moeten steken.

Nationale verschillen
Deze aanbevelingen worden langzamerhand door de lidstaten geïmplementeerd maar de vertragingen bij de grenzen blijven een aandachtspunt. Ook hebben veel lidstaten de rij- en rusttijden versoepeld en zijn er maatregelen getroffen de geldigheidsduur van bepaalde certificaten tijdelijk te verlengen. Helaas zijn er veel verschillen in de manier waarop lidstaten hier vorm aan hebben gegeven. TLN pleit samen met zusterorganisaties en de Europese koepel in Brussel voor het vinden van een overkoepelende oplossing. 

Bron: VNO-NCW, 14 april 2020