Faillissementswet wordt aangepast

De Faillissementswet wordt aangepast. Als een bedrijf in financiële problemen is, kan het buiten faillissement een akkoord sluiten met de schuldeisers. De rechtbank kan overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, worden er dan toch aan gebonden. Dat staat in de Wet homologatie onderhands akkoord in faillissement (WHOA), die naar verwachting op 1 oktober ingaat. Een ondernemer in financiële moeilijkheden heeft daarmee de mogelijkheid problematische schulden te herstructureren.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland 
Wij zijn hier blij mee. De wet zorgt er namelijk voor dat schulden sneller geherstructureerd kunnen worden. Dat is belangrijk om faillissementen en baanverlies te voorkomen. Goed dus voor behoud van werkgelegenheid en voor de economie. De schuldenaar kan proberen om samen met de schuldeisers tot een akkoord te komen. Daarna wordt dat akkoord voorgelegd aan de rechter die de eerlijkheid van de procedure en de verdeling beoordeelt. Na het 'homologeren' van het akkoord door de rechter, die daarmee zijn goedkeuring geeft, wordt het akkoord ook opgelegd aan schuldeisers die in zijn ogen onterecht medewerking weigeren.

Prettig is daarnaast dat de WHOA ook kan worden gebruikt voor een zachte landing. Door de coronacrisis staat het water een aantal ondernemers tot de lippen. Een aantal van hen kan ook met de toekomstige eisen onvoldoende omzet genereren om hun onderneming te kunnen voortzetten. Denk aan de kleine kroeg op de hoek of het kleine restaurant. Hoe moeten zij de anderhalve meter afstand realiseren voor hun werknemers en klanten? Ondernemers zijn creatief en zullen alles doen om hun onderneming voort te zetten, maar soms ligt het buiten hun macht om te kunnen doorgaan. 

Het is fijn dat dan een gecontroleerde afwikkeling mogelijk is, waarbij de schuldeisers uiteraard in een betere positie zullen worden gebracht dan wanneer een faillissement plaatsvindt. Een faillissementsprocedure is duur en kan lang duren. Bovendien heeft een faillissement heftige gevolgen voor de schuldenaar, die bij een persoonlijk aansprakelijkheid alles kan kwijtraken wat hij heeft opgebouwd. Kortom, een zachte landing waarbij niet alleen de onfortuinlijke ondernemer, maar ook schuldeisers zijn gebaat.

Bron: VNO-NCVW, 8 juni 2020