Wegtransport remt flink af, maar geeft ook gas

Grote onzekerheid door Coronavirus
In dit vooruitzicht zijn we uitgegaan van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de economie uit het ING basisscenario. Tegelijkertijd zijn de onzekerheden groot en zijn er ook scenario’s denkbaar waarin de economie sterker krimpt. De onzekerheidsmarge rondom de ramingen in dit bericht is daardoor ook groter dan gebruikelijk.
- De wegtransportsector ziet het vrachtvolume met 4,5% dalen. Internationaal is de
      terugval groter dan nationaal.
- Vooral verladers uit de horeca, groothandel en industrie, hebben dit jaar minder
      vrachtaanbod. Door verschoven consumptiepatronen zijn er ook wegtransporteurs
      juist profiteren.
- Door grote uitslagen en herschikking zijn niet alleen prijsdruk, maar ook
      efficiëntieverlies een risico dit jaar. Uitblijven van files is een meevaller.

 Het hele artikel met alle grafieken vind u hier.

Bron: ING Economisch Bureau, gepubliceerd in september 2020