Onderhandelingen transport-cao liggen stil door lockdown

De gesprekken tussen werkgevers en werknemers over de cao beroepsgoederenvervoer liggen stil door de lockdown. Een afspraak die stond voor 21 januari is afgeblazen.

Werkgeversorganisaties TLN en VVT en de vakbonden hadden half december afgesproken om donderdag verder te onderhandelen. De lockdown is echter verlengd tot minimaal 9 februari en het is onduidelijk wanneer fysiek overleg weer mogelijk is.

FNV constateert inmiddels dat de leden hun geduld beginnen te verliezen. De vakbond ziet niets in verdere opschorting van de onderhandelingen en wil daarom in ieder geval op 11 februari verder praten. 'Als dan blijkt dat er weer tot een verlenging van de lockdown is besloten, dan eisen wij van de werkgevers,dat zij in ieder geval verder met ons onderhandelen. Dit alles binnen de mogelijkheden die er dan zijn.'

Zonder cao
Het beroepsgoederenvervoer zit sinds 1 januari zonder cao. In 2020 liep de cao voor het beroepsgoederenvervoer nog ongewijzigd door. Werkgevers en werknemers in de transportsector vonden het door de onzekere economische omstandigheden toen onverstandig om loonsverhogingen door te voeren. De verlengde cao liep op 1 januari af.

Begin november zaten werknemers en werkgevers om de tafel om de cao voor het nieuwe jaar te bespreken. De inzet van werkgeversorganisaties TLN en VVT daarbij was om de cao nogmaals ongewijzigd te laten doorlopen. De vakbonden vonden het juist tijd voor nieuwe afspraken over de beloning en werkomstandigheden.

Tijdens een nieuw overleg op 14 december kwamen de beide kampen al iets dichter tot elkaar. Het overleg werd daarna geschorst om overleg met de achterban mogelijk te maken. Door de lockdown bleef nieuw overleg tot nu toe uit.

Bron: Nieuwsblad Transport, 18 januari 2020