‘Strafblad’ Erru treedt in werking, maar ILT-registratie start per april

Het overtredingenregister Erru is maandag in Nederland in werking getreden. Transportondernemers merken daar echter nog niets van, doordat de ILT de registraties start per 1 april.

De woordvoerder van de ILT laat weten dat gekozen is voor een maand respijt om bedrijven die voor de inwerkingtreding een boete opgelegd hebben gekregen, nog de kans te geven die aan te vechten.

In het Europese register van vervoersondernemingen (Erru) worden onherroepelijke overtredingen van transportwetgeving bijgehouden. Wanneer het aantal strafpunten de grenswaarde bereikt, volgt een toets bij de ILT en vergunningverlener Niwo. De Niwo kan dan besluiten om de vergunning van de onderneming een half jaar te schorsen of voor twee jaar in te trekken. Vervoersmanagers kunnen een ongeschiktheidsverklaring van twee jaar opgelegd krijgen.

Inbreukprocedure
Het Erru-register had oorspronkelijk al in 2013 in werking moeten treden. In 2019 kreeg Nederland al een inbreukprocedure van de Europese Commissie aan de broek omdat het register nog altijd niet actief was.

De Erru-lijst omvat in totaal meer dan 130 overtredingen. Het betreft onder meer vergrijpen in het kader van de rij- en rusttijdenwetgeving, tachograafverordening en vergunningseisen. Maar bijvoorbeeld ook schendingen van de wetgeving rondom maten en gewichten en gevaarlijke stoffen.

Bron: Nieuwsblad Transport d.d. 1 maart 2021