Bonden slaan toenadering TLN af en kondigen acties aan

De vakbonden FNV en CNV hebben vandaag laten weten niet in te gaan op de uitnodiging van TLN om in een ultieme poging alsnog tot een cao-resultaat te komen. De bonden zien onvoldoende aanknopingspunten voor zo’n overleg en geven aan acties voor te bereiden.

Begin deze week hebben zowel FNV als CNV een ultimatum gesteld aan TLN en VVT. De inhoud van deze ultimatums is met de achterbannen en besturen van TLN en VVT besproken, om te bepalen in welke mate de TLN/VVT-onderhandelingsdelegatie de door de bonden gestelde eisen kan inwilligen. Vervolgens heeft TLN de vakbonden uitgenodigd om nog voor het verstrijken van het gestelde ultimatum, komende maandag, bijeen te komen. Dit met het doel een ultieme poging te doen om via constructief overleg alsnog tot een cao-resultaat te komen. Daarbij is benadrukt dat de werkgevers bereid zijn om op alle door de bonden benoemde hoofdthema's (loon, arbeidsomstandigheden en eerder stoppen met werken) een duidelijke stap te zetten in de richting van de bonden.

Niettemin zien de bonden onvoldoende aanleiding om het cao-overleg te hervatten. Dit betekent dat het door de bonden gestelde ultimatum onverkort van kracht blijft. Acties zijn volgens de vakbonden alleen te voorkomen als de gestelde eisen uit de eerdergenoemde ultimatums alsnog volledig worden ingewilligd. De ultimatums lopen op maandag 8 maart om 17:00u af.

Bron: VVT, 5 maart 2021