Heijmans tekent jaarovereenkomst bouwlogistiek met Saan

Heijmans en Koninklijke Saan hebben een jaarovereenkomst getekend voor bouwlogistieke diensten. Een bijzonder moment voor Saan, gezien het feit dat dit het eerste contract is met een bouwonderneming waarin de kraanverhuurtarieven onderdeel zijn van het complete scala aan bouwlogistieke diensten. Een bevestiging voor Saan dat het bedrijf met het verzelfstandigen van de activiteit Bouwlogistiek de juiste weg is ingeslagen!

Heijmans is één van de grootste bouwbedrijven van Nederland. De organisatie investeert sterk in verduurzaming: Heijmans heeft de ambitie om in 2023 volledig CO2-neutraal te bouwen en maakt zich sterk om een gezonde leefomgeving te creëren. Om die doelstellingen te behalen wordt er onder andere flink geïnvesteerd in duurzaam materieel. Daarnaast zoekt Heijmans actief naar mogelijkheden en samenwerkingsverbanden met andere bedrijven om innovatieve oplossingen te bieden voor een betere, comfortabeler en schonere leef- en werkomgeving.

De marges in de bouw staan al jaren onder druk en efficiency is daarom steeds belangrijker geworden. Bouwtijden worden steeds korter. We zien op veel bouwterreinen meer verschillende fasen van het bouwproces tegelijkertijd plaatsvinden dan voorheen. Dat vereist een strakke planning en organisatie, met name voor de logistieke kant. En die logistieke kant, dat is de tak van sport waar een logistiek dienstverlener als Saan meerwaarde biedt. 

De afgelopen jaren verzorgde Saan al op meerdere projecten van Heijmans de complete bouwlogistiek, of een deel daarvan. Doordacht organiseren, plannen, combineren en uitvoeren van alle transportbewegingen op en om de bouwterreinen levert grote efficiency en dus financiële voordelen op. Maar het mes snijdt aan twee kanten: doordat er minder logistieke bewegingen zijn, wordt er ook minder CO2 uitgestoten én de overlast voor de omgeving wordt beperkt.

De voordelen die Heijmans op meerdere gebieden behaalt met de juiste organisatie van het bouwlogistieke proces, resulteert nu in een jaarovereenkomst. De overeenkomst omvat advies, ontwerp en uitvoer van de bouwlogistieke dienstverlening, transport en inhuur van telekranen en mobiele torenkranen. Zowel Saan als Heijmans zijn blij met de gesloten overeenkomst en vertrouwen erop samen mooie projecten neer te gaan zetten.

Bron: Koninklijke Saan B.V., 19 maart 2021