Bonden bereid tot voortzetting cao-overleg beroepsgoederenvervoer

De vakbonden hebben laten weten te zullen ingaan op de uitnodiging van werkgevers om in gesprek te willen gaan over de arbeidsvoorwaarden cao. Op donderdag 20 mei gaan partijen weer om de tafel om te spreken over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

TLN en VVT zijn blij met de toezegging. Hiermee komt hopelijk een einde aan de ontstane situatie. Volgens TLN en VVT is een nieuwe cao voor de gehele bedrijfstak van groot belang, voor medewerkers én bedrijven. Werkgevers hebben gezocht naar mogelijkheden om de ontstane impasse te doorbreken; hopelijk gaat dat nu gebeuren. Werknemers en werkgevers hebben allebei baat bij een nieuwe overeenkomst met voor beide partijen goede en acceptabele afspraken, vastgelegd in een cao die algemeen verbindend wordt verklaard.

De werkgevers hopen dat, met het positieve signaal van de vakbonden om weer aan tafel te gaan, de weg openstaat om snel tot resultaat te komen. De agenda van het cao-overleg bestaat uit drie hoofdthema’s, te weten: loon, arbeidsomstandigheden en eerder stoppen met werken.