ING: hoop voorlopig gevestigd op efficiëntere dieseltrucks

De CO2-uitstoot van het Nederlandse vrachtverkeer blijft stijgen. Voor realisatie van de klimaatdoelstellingen gaat de meeste aandacht uit naar zero-emissietrucks, maar deze zijn nu nog niet rendabel. Met efficiëntere inzet van het bestaande wagenpark en zijn op kortere termijn toch flinke stappen mogelijk.

Dat concludeert ING Economisch Bureau in een rapport. Volgens de bank snijdt het mes van efficiëntiewinst aan twee kanten, zowel in de uitstoot als in de kosten voor transporteurs. Elke procent besparing in het park is vergelijkbaar met het equivalent van zo’n 1.400 zero emissietrucks.

Uitstoot omhoog
De CO2-uitstoot van het vrachtverkeer op Nederlands grondgebied steeg in de vijf jaar voor de coronacrisis nog met 20% door volumegroei, toenemende e-commerce en sterk toegenomen files. In 2019 lag de uitstoot 70% hoger dan in 1990. Dit ligt nog ver af van de Nederlandse klimaatdoelstelling waar met de verhoogde Europese ambitie voor 55% CO2-reductie in 2030, waarbij er ook voor de transportsector nog een schep bovenop moet.

Grootschaliger inzet van zero-emissietrucks kostentechnisch is nu voor transporteurs nog niet aantrekkelijk. Maar in aanloop naar emissievrije stedelijke distributie in 2030 gaat de afzet van zero-emissietrucks fors groeien naar zo’n 40% van het totaal, verwacht ING. Het aandeel in het park groeit door geleidelijke vervanging echter veel langzamer en komt naar verwachting tussen de 10% en 15% uit, wat de uitstoot nog onvoldoende terugbrengt.

Aantrekkelijk
Brandstofbesparing en terugdringing van de uitstoot is volgens ING al snel aantrekkelijk voor transporteurs. Vervanging door zuiniger nieuwe trucks levert al vaak 10% op, maar de meeste winst is te behalen met een zuinigere rijstijl, een hogere beladingsgraad, inzet van langere voertuigen en efficiënter plannen en organiseren.

De overheid heeft volgens ING een faciliterende rol. Zo kan een vrachtwagenheffing met een sturende prikkel brandstofefficiëntie en een lager uitstoot te bevorderen.

Bron: Nieuwsblad Transport, 26 mei 2021