Goedkeuring werkplan door HVK-er bij inzet werkbak niet langer verplicht

per 1 januari 2022 zijn de regels rondom de inzet van de werkbak hangende in een kraan aangepast. De aankondiging hiervan is op 23 december in de Staatscourant gepubliceerd. Zie hiervoor officielebekendmakingen.nl/stb-2021-645

Het ministerie SZW heeft besloten om de volgende aanpassingen van artikel 7.23d door te voeren:

het schrappen van de verplichting tot het inzetten van een gecertificeerd hoger veiligheidskundige voor het beoordelen en goedkeuren van het werkplan.

aanpassen van de maximum windsnelheid naar 13,8 m/s gemeten op het hoogste punt van de kraan.


Het opstellen van een schriftelijk werkplan is één van de voorwaarden voor de inzet van een hijskraan met werkplatform in uitzonderingssituaties (art. 7.23d). Tot 1 januari 2022 gold daarbij de verplichting dat het werkplan vooraf werd goedgekeurd door een HVK-er.

VVT heeft zich samen met collegabranches de achterliggende jaren ingezet voor het schrappen van deze bepaling. De staatssecretaris van SZW heeft ons verzoek gehonoreerd en per 1 januari 2022 is deze verplichting komen te vervallen.

De wijziging houdt in dat de opdrachtgever de vrijheid heeft om te bepalen welke deskundigheid hij inzet voor het opstellen en beoordelen van een werkplan. Kraanverhuurbedrijven kunnen deze werkplannen vanaf 1 januari ook opstellen en beoordelen voor opdrachtgevers.

Klik op de link om de volledige tekst van het artikel te lezen: Artikel 7.23d Arbobesluit

Bij vragen over de wijziging kunt u contact opnemen met de VVT.