Razendsnel akkoord over nieuwe bouw-cao: lonen met 5 procent omhoog

Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over een loonsverhoging van 5 procent voor werknemers die vallen onder de cao bouw en infra. Het is de hoogste loonstijging voor bouwvakkers ooit, aldus cao-partijen. De nieuwe cao gaat in op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van een jaar. De eerste verhoging van 2,5 procent wordt uitbetaald op 1 januari. De tweede volgt op 1 juli. Het akkoord werd in een razend tempo, zonder maandenlange onderhandelingen, afgesloten. Dit had alles te maken met de wens en noodzaak om “duidelijkheid en zekerheid te bieden in deze onrustige periode vol uitdagingen als de woningbouwopgave, de energietransitie en arbeidsmarktkrapte”, aldus vakbonden en werkgevers.

‘Bouw moet aantrekkelijk blijven’
“Juist nu willen cao-partijen afspraken maken die helpen waar dat kan. Er zijn werknemers die het echt lastig hebben. Werkgevers zien dit”, reageert George Raessens, voorzitter van de werkgeversdelegatie. “De cao-partijen hebben gekozen voor deze snelle en duidelijke oplossing. We laten daarmee zien dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen in deze moeilijke periode. En we bevestigen in tijden van arbeidsmarktkrapte dat de bouw & infra een aantrekkelijke sector is om in te werken.”
Volgens Hans Crombeen van FNV Bouwen en Wonen is een loonsverhoging van 5 procent nooit eerder betaald aan werknemers in de bouw- en infrasector. “Het past bij de hoge inflatie waardoor werknemers steeds meer moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Wij zijn blij met dit snelle akkoord omdat het betekent dat de werknemers die loonsverhoging ook krijgen als zij die nodig hebben.” Vorig jaar gingen de lonen met 4,5 procent omhoog.

Bouwvakkers profiteren maanden eerder
Door het snelle akkoord wordt de eerste verhoging maanden eerder betaald dan anders het geval zou zijn, vult Gijs Lokhorst, bestuurder van CNV Vakmensen aan. “Dat biedt duidelijkheid voor werknemers, maar ook voor werkgevers in deze onzekere tijden.”
Het onderhandelingsresultaat moet nog aan de achterban van werkgevers en de vakbonden worden voorgelegd.

Bron: Cobouw, 17 juni 2022