Automatische prijscompensatie heeft desastreus effect

Bij de start van de cao-onderhandelingen voor het beroepsgoederenvervoer legde vakbond FNV direct zijn opvallendste eis op tafel: een automatische prijscompensatie (apc) om de pijn van de torenhoge inflatie weg te nemen. Nederland zou daardoor opschuiven naar het Belgische model, waar werkgevers inmiddels echter juist waarschuwen voor het ‘desastreuze’ effect van de apc.

De clausule voor automatische indexatie van de lonen lijkt het nieuwe stokpaardje te zijn van de FNV. De grootste vakbond van ons land heeft berekend dat werknemers dit jaar en volgend jaar te maken krijgen met in totaal meer dan 14% inflatie. ‘Een enorme en structurele inkomensdaling’, stelt de bond. ‘De FNV wil dit samen met haar leden aan de cao-tafel compenseren, want anders betalen mensen de rekening van de inflatie. Met als gevolg een diepe inkomens- en economische crisis.’

Voor de cao beroepsgoederenvervoer stelt de bond voor om de apc in een aparte paragraaf in de cao op te nemen en elk jaar op 1 januari de lonen aan te passen op basis van de inflatie. De compensatie zou dan gekoppeld moeten worden aan de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Spiraal

Er wordt in Nederland ook gewaarschuwd voor de effecten van apc-afspraken. Onder meer door het Centraal Planbureau (CPB), dat stelt dat aan de cao-onderhandelingstafels terughoudendheid getoond zal moeten worden om een loonspiraal te voorkomen. ‘Een automatische prijscompensatie zou zo’n spiraal kunnen aanwakkeren’, liet het CPB eerder weten.

Het wegvervoer heeft al te maken met ongekend snelle kostenstijgingen. De optelsom van die kostenverhogingen gecombineerd met een mogelijke apc zet de concurrentiepositie van transporteurs en logistieke ondernemingen ten opzichte van buitenlandse concurrenten onder druk.

Toch zal de FNV de komende maanden bij alle cao-onderhandelingen inzetten op de invoering van een automatische prijscompensatie.

Bron: Nieuwsblad Transport en VVT,  20 september 2022