Rapport ‘Kostenontwikkeling in het wegvervoer’ uitgesteld

De begeleidingscommissie “Kostenontwikkelingen in het wegvervoer” heeft, mede op advies van Panteia, besloten dat op 6 oktober a.s. door Panteia geen rapport ‘Kostenontwikkeling in het wegvervoer’ wordt uitgebracht. Op 6 oktober zal er ook geen webinar zijn. De rapportage 2022-2023 zal nu worden gepubliceerd op 10 november. Dit is ook de nieuwe datum voor het webinar. Er is op dit moment teveel onzekerheid om een betrouwbare raming op te stellen. Dit komt door het nog ontbreken van een cao-akkoord voor 2023 en een marktloonontwikkeling van het CPB die sterk afwijkt van de afspraken in recent afgesloten cao’s. Het uitstel is eenmalig en we hopen dat er in de tussentijd meer informatie beschikbaar komt.  

Op 6 oktober publiceert Panteia wel een korte notitie m.b.t. de voorlopige realisatie voor 2022. In deze notitie worden de procentuele ontwikkelingen per kostensoort weergegeven en een bandbreedte aangegeven van de totale gerealiseerde kostenontwikkeling voor 2022 t.o.v. 2021.