Cao is algemeen verbindend verklaard

Vrijdag 4 november 2022 hebben werknemerspartijen FNV, CNV en de Unie ingestemd met het eindbod van werkgeverspartijen TLN en VVT. Op 1 januari 2023 is de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen in werking getreden. De cao is op 9 januari 2023 algemeen verbindend verklaard. In deze e-mail geven we een korte update over de cao.

Op 9 januari 2023 werd bekend dat de cao algemeen verbindend (AVV) is verklaard.
Door een algemeen-verbindendverklaring door het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid gaan de bepalingen in de cao gelden voor alle werkgevers
en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer
over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De algemeenverbindendverklaring is
op 12 januari 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. 

Loontabellen 2023
De loontabellen uit de nieuwe cao zijn in de afgelopen weken al gepubliceerd op onze website. Hieronder nog eens een overzicht van alle loontabellen.

•           Loontabellen (per 1 januari 2023)

•           Jeugdlonen (per 1 januari 2023)

•           Mintreden (per 1 januari 2023)

•           Bruto toeslagen (per 1 januari 2023)

•           Verblijfkostenvergoeding (per 1 januari 2023)

U kunt het boekje  bestellen in de webwinkel op de website van de VVT.