Bouwproductie stabiliseert op licht hoger niveau

Voor 2011 verhoogt ING Economisch Bureau de groeiverwachting van de bouwproductie naar 2,8%. De vooruitzichten blijven door de economische groeivertraging echter zeer gematigd. Een afkoelende wereldhandel zet investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen op een lager pitje. De schuldencrisis maakt potentiële kopers van nieuwbouwwoningen onzeker. Daarbij zet de verlaging van de overdrachtsbelasting nieuwbouw op een concurrentieachterstand omdat deze relatief duurder wordt. Voor 2012 gaan wij dan ook uit van een nulgroei van de bouwproductie.

Het hele rapport van de ING kunt u downloaden vanaf het afgeschermde gedeelte onder ledeninformatie, ledenpublicaties derden.

Bron: ING, 12 september 2011