Kansen voor regionale woningbouw

Noordoost-Brabant, Flevoland en Noord-Overijssel hebben ondanks de huidige problemen op de woningmarkt de beste randvoorwaarden voor nieuwbouw. Deze regio's kenmerken zich door onder meer een bovengemiddelde verwachte groei van het aantal huishoudens en een grote voorkeur voor nieuwbouw van potentiële kopers. Relatief lage grondprijzen en de mogelijkheid voor een hoge verkoopprijsstelling in deze regio's schroeven de potentiële winsten van projectontwikkeling daarbij op. Dit stelt ING Economisch Bureau in het vandaag verschenen rapport “Kansen voor regionale woning-bouw”.

Beste randvoorwaarden voor woningbouw in Noord-oost Brabant en Flevoland

De kansen voor nieuwe projectontwikkeling in coropgebied Noordoost-Brabant (driehoek Den Bosch, Oss en Boxmeer) zijn het beste. In deze regio neemt het aantal huishoudens de komende 10 jaar nog bovengemiddeld toe, worden nieuwbouwwoningen relatief snel verkocht, is de vergrijzing van de bevolking relatief hoog waardoor er de komende jaren een veranderende vraag naar andersoortige woonruimte ontstaat en is er nog veel beschikbare bouwgrond aanwezig. Alleen de grondprijs en de bebouwingsdichtheid scoren in Noordoost-Brabant niet bovengemiddeld. Flevoland en Noord-Overijssel volgen op de voet. Grootste verschil tussen Flevoland en Noordoost-Brabant is dat de gemiddelde vraag-prijs van concurrerende bestaande woningen in Flevoland veel lager is waardoor de potentiële vraagprijs van nieuwbouw ook lager is. In Noord-Overijssel slaat de vergrijzing minder hard toe waardoor ook de slaat de vergrijzing minder hard toe waar-door ook de kwalitatieve vraag door veranderende woonwensen lager is.

Gooi en Vechtstreek en delen van Groningen en Limburg minst aantrekkelijk

De regio's met de minste potentie voor projectontwikkeling zijn Zuid-Limburg, Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving en Het Gooi en Vechtstreek. Vooral een beperkte groei van het aantal huishoudens, een al flink vergrijsde bevolking, een lage vierkante meter-prijs van bestaande woningen en weinig verkochte nieuwbouwwoningen zijn minder aantrekkelijke indicatoren voor deze regio's. Het is overigens niet zo dat projectontwik-keling in deze regio's kansloos is want de beperkte hoeveelheid nieuwbouwwoningen die in vooral Zuid-Limburg, Delfzijl en Omgeving en Oost-Groningen aangeboden worden, worden wel bovengemiddeld snel verkocht waardoor er in deze regio's een soort niche-markt bestaat. De lage positie op de ranglijst van de regio Gooi en Vechtstreek kan op het eerste gezicht als opmerkelijk worden gezien. De concurrentiepositie ten opzichte van bestaande bouw is goed doordat in deze regio de hoogste prijzen per m2 voor bestaande woningen worden gevraagd. Daartegenover staat echter een hoge grondprijs, een beperkte groei van het aantal huishoudens, een al flink vergrijsde bevolking en nog maar zeer weinig potentieel beschikbare bouwgrond.

“De woningmarkt in Nederland is uitdagender dan ooit,” aldus Jan van der Doelen, ING sectormanager Bouw en Vastgoed, “In relatief korte tijd is deze markt veranderd van aanbod- naar vraaggeoriënteerd. Ondernemen in een dergelijke veranderde markt vereist andere keuzes en een afwijkende aanpak. Een zo nauwkeurig mogelijke marktafstemming en timing blijkt een van de succesfactoren te zijn.”

Bron: ING, 30 november 2011