Situatie bedrijfsleven verslechtert

Het derde kwartaal is de winstgevendheid van het bedrijfsleven flink verslechterd. De werkgelegenheid daalde licht en de aanname is dat die afname zich doorzet. Voor 2012 verwachten ondernemers een zwakke omzetstijging en daling van werkgelegenheid in hun bedrijven. Dit blijkt uit de uitkomsten van de COEN-enquête over het vierde kwartaal van 2011. Ondernemers in alle sectoren en alle regio's zagen een verslechtering over het derde kwartaal. Zoals al werd voorzien, daalde de omzet in het derde kwartaal. Het somberst zijn de detailhandel, de bouw en de agrarische sector. Horecaondernemers zijn, mede dankzij het goede najaarsweer, het minst negatief. Voor het vierde kwartaal wordt een gematigde omzetstijging voorzien, maar bedrijven gaan zich voorbereiden op slechtere tijden.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid bij de bedrijven daalde in het derde kwartaal licht, hoewel in de vorige COEN door ondernemingen op een kleine stijging werd gerekend. Verwacht wordt dat bedrijven het vierde kwartaal verder afslanken. Dat is in nagenoeg alle sectoren het geval. De inhuur van zzp'ers is toegenomen. Nu geeft 53 procent van de ondernemers aan gebruik te maken van zzp'ers, bij de vorige meting was dit nog 45 procent.

Verwachtingen

Met uitzondering van de bouw zijn in alle sectoren de omzetverwachtingen voor 2012 weliswaar nog positief, maar een stuk minder minder optimistisch dan ze om dezelfde tijd vorig jaar waren over 2011. Dat geldt ook voor de exportverwachtingen voor 2012. Opvallend is dat ondernemers meestal positiever zijn over het eigen bedrijf dan over het economisch klimaat.

COEN-enquête

In de COEN-enquête worden vier keer per jaar de verwachtingen van Nederlandse bedrijven (behalve die uit de financiële sector) over omzet, export, investeringen en behoefte aan personeel in kaart gebracht. De rondvraag is een samenwerking van het Centraal Bureau voor de Statistiek, onderzoeksbureau EIM, VNO-NCW, MKB-Nederland en de Kamer van Koophandel. 

Bron: VNO-NCW, 30 november 2011