SOOB continueert subsidiebeleid in 2012

In de sector transport & logistiek ontstaat de komende jaren een toenemende vraag naar goed opgeleide medewerkers. Volledig in lijn met het in 2011 geïntroduceerde subsi-diebeleid wil SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector, ook in 2012 stimuleren dat medewerkers blijvend geschoold worden.

Subsidie voor branchekwalificerende scholing

Met subsidies voor branchekwalificerende scholing krijgt de kwaliteit van medewerkers een impuls. Daarbij gaat het om opleidingen voor specialisaties binnen het chauffeursvak, logistiek, middenkader, verhuisopleidingen en opleidingen op het gebied van verticaal transport. Voor 2012 is het aanbod uitgebreid. O.a. met opleidingen op het gebied van Verticaal Transport, Rijdende Melkontvangst en een aantal verhuisopleidingen.

Subsidie voor verplichte nascholing

Daarnaast is er in 2012 wederom subsidie beschikbaar voor themagerichte scholing, waarmee voor de sector belangrijke ontwikkelingen worden gestimuleerd. Deze subsidie bestaat uit een vast bedrag voor één praktijktrainingsdag van iedere chauffeur per cyclus van de verplichte nascholing. Het budget wordt in 2012 gehandhaafd, wat betekent dat er € 3.950.000,- scholingssubsidie beschikbaar is. Voor de verschillende categorieën opleidingen is een subsidieplafond ingesteld.

SOOB Subsidiepunt

Werkgevers die medewerkers met subsidie willen opleiden, kunnen dit aanvragen bij SOOB Subsidiepunt, via www.soobsubsidiepunt.nl. Om ondernemers zo veel mogelijk te ontzorgen bij de administratieve afhandeling van subsidie-aanvragen, is het proces vanaf 1 januari 2012 op een aantal onderdelen vereenvoudigd. Bovendien kunnen werkgevers nu subsidie aanvragen tot op de dag dat de opleiding van start gaat. Voorheen moest dat minimaal 5 dagen voor de startdatum. Hierdoor hebben werkgevers meer flexibiliteit bij het aanvragen van subsidies. In 2011 is er nog subsidie beschikbaar voor bedrijven die medewerkers willen opleiden. Tot eind december 2011 kunnen werkgevers onder de huidige voorwaarden nog subsidie-aanvragen indienen

Ook ESF-subsidie via SOOB Subsidiepunt

Ook voor ESF-subsidie kunnen werkgevers bij SOOB Subsidiepunt terecht. Bedrijven die hun medewerkers willen opleiden tot vrachtautochauffeur, kunnen hiervoor tot een maximum van 35% subsidie op de opleidingskosten ontvangen. ESF-subsidie is beschikbaar t/m 31 juli 2012.

Bron: VTL, 1 december 2011