Start nieuwe opleiding Uitvoerder Verticale en Horizontale Transportprojecten

De opleiding Uitvoerder Verticale en Horizontale Transportprojecten (UVHTP) is bestemd voor medewerkers die vanuit hun rol als meewerkend voorman willen doorgroeien naar de functie als uitvoerder. Het accent van de opleiding ligt dan ook sterk op leidinggevende aspecten, vergroten van technische inzichten en projectvoorbereiding en -management. Het gebruik van computers en internet wordt in deze opleiding sterk bevorderd.

Tijdens de opleiding worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
• Mechanica en sterkteleer
• Integrale kwaliteitszorg
• Marketing en acquisitie
• Contractmanagement
• Kostenmanagement
• Efficiency en planning
• Kostprijsberekeningen
• Projectmanagement
• Communicatie en leidinggeven
• Risicomanagement
• Uitgebreid hijsplan
• Digitaal technische tekenen
• Hijs-, slee-, rol- en vijzeltechnieken
• Coördinatie veiligheid op de werkplek en het veiligheidsplan

De opleiding wordt cursorisch gegeven in vier semesters. Het eerste semester is het zogenoemde propedeusesemester. Wanneer een deelnemer het propedeusesemester met voldoende afsluit, kan hij/zij doorstromen naar het vervolg van de opleiding.

Start

September 2012
NB: Onder voorbehoud dat er voldoende aanmeldingen zijn, minimum aantal cursisten 12 en maximaal 12.

Investeringskosten

Voor de VVT-leden bedraagt de investering voor het propedeusesemester 2.350,- per deelnemer. Het vervolg van de opleiding bedraagt 6.950,-.

Voor de niet VVT-leden bedraagt de investering voor het propedeusesemester 
2.650,- per deelnemer. Het vervolg van de opleiding bedraagt 7.650,-.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief gebruik studiemateriaal, examens en catering tijdens de opleidingsbijeenkomsten en exclusief BTW.

Aanmelden

Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden.

Vragen

Met vragen kunt u zich richten tot Herman Otten via:
email: h.otten@sevt.nl, telefoon: 06 48 82 71 36.