TLN sluit overeenkomst met Belastingdienst

TLN heeft na ruim een jaar onderhandelen met de Belastingdienst een overeenkomst bereikt over de verblijfskostenvergoedingen in het beroepsgoederenvervoer. De overeenkomst heeft betrekking op de onbelaste CAO vergoedingen van de verblijfskosten en het overstaan.

TLN heeft met de Belastingdienst in 2011 intensief overleg gevoerd over de fiscale behandeling van deze onbelaste vergoedingen voor de jaren 2012 en verder nadat de Belastingdienst in februari 2011 het convenant, dat betrekking heeft op de verblijfskostenvergoedingen, had opgezegd. Het betreft de verblijfskostenvergoedingen op grond van artikel 40 en 41 van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen en artikel 34 van de CAO Goederenvervoer Nederland. De Belastingdienst heeft formeel bevestigd dat de onbelaste CAO vergoedingen t.a.v. verblijfkosten en overstaan volledig als gericht vrijgesteld onder de werkkostenregeling kunnen worden aangemerkt. Dit geldt vooralsnog voor een periode van 5 jaar.

De werkkostenregeling houdt in dat maximaal 1,4% van het fiscale loon besteed mag worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Over het bedrag boven deze 1,4% betaalt een werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Voor bepaalde vergoedingen kunnen gerichte vrijstellingen bestaan. Deze gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. De onbelaste CAO vergoedingen t.a.v. verblijfkosten en overstaan zijn dus gerichte vrijstellingen. (RvS)

Bron: TLN, 14 december 2011