Toezicht op examens kraanmachinisten moet beter II

De Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar examens van kraanmachinisten.Voor de branchevereniging van de verticaaltransportbranche (de VVT in Culemborg) kwam het rapport van de Arbeidsinspectie niet als een verrassing. Het is juist de branchevereni-ging geweest die mede om het onderzoek heeft gevraagd. De VVT had  al langere tijd het vermoeden dat de huidige door de Minister van SZW vastgestelde structuur van certificering wellicht onvoldoende garanties biedt.

Veilig werken en vakbekwaamheid zijn voor de VVT en haar leden van wezenlijk belang en de sector investeert dan ook fors in opleiding en bijscholing. Het kan dan ook niet zo zijn dat deze inspanningen als gevolg van het niet goed uitvoeren van toezicht door de door de minister aangewezen certificerende instellingen, teniet worden gedaan. De VVT zal dan ook op basis van de bevindingen van de Arbeidsinspectie komen met verbetervoorstellen.

Bron: VVT, 13 juli 2011