Besluitvorming

De belangen van de leden staan bij de VVT hoog in het vaandel. Zij bepaalt mede de koers welke de vereniging moet varen. De koers ligt vastgelegd in het beleidsplan. Het beleidspan vormt de basis van alle initiators en besluitvorming. De besluitvorming komt tot stand door advisering en behaalde resultaten gegenereerd uit de verschillende afstemmomenten waarbinnen de leden van de VVT haar inbreng kan leveren. 

Commissievergaderingen

De VVT heeft commissies die, gevraagd en ongevraagd, het bestuur adviseren over onderwerpen binnen het eigen aandachtsgebied. De advisering vormt een belangrijk input voor de voorbereiding van de te behandelen onderwerpen in de regiovergaderingen. De verschillende commissies komen minimaal tweemaal per jaar bijeen. De vaste commissies van de VVT zijn:  

Technische commissie

Opleidingscommissie

Sociale commissie

ARBO commissie 

Regiovergaderingen 

Het land is verdeeld in vijf regio's met elk een eigen regiovoorzitter die lid is van het bestuur van de VVT. De voornaamste taken van de regiovergaderingen zijn het bevor-deren van het onderling contact tussen de leden binnen de regio en advisering van het bestuur.

Tweemaal per jaar komen de leden in regiovergaderingen bijeen en wordt men bijge-praat over de ontwikkelingen in de sector en de vereniging en wordt er gediscussieerd. De resultaten hiervan worden behandeld door het bestuur en zijn een belangrijke input ter voorbereiding van besluitvorming en beleid.

Algemene ledenvergaderingen

Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de ledenvergadering. Tweemaal per jaar houdt de VVT een algemene ledenvergadering waarin besluitvorming plaatsvindt en verantwoording wordt afgelegd aan de leden. Belangrijk voor het functioneren van het (dagelijks) bestuur en het secretariaat van de VVT is het vaststellen van het beleidsplan van de VVT. 

Onderling contact

De reguliere regiovergaderingen zijn besloten bijeenkomsten alleen voor leden en zijn ideaal ter bevordering van de onderlinge contacten tussen de leden. Daarnaast zijn voor interregionaal opererende bedrijven de algemene ledenvergaderingen hiervoor geëigend. Het algemene deel van de algemene ledenvergadering mag worden bezocht door geassocieerde bedrijven van de VVT, dat een extra dimensie toevoegt aan het netwerken.