Missie

Missie volgens de statuten:

De vereniging verenigt bedrijven werkzaam in het verticaaltransport en onderhoudt het contact met en tussen de leden in de meest ruime zin. Ze stimuleert de ontwikkeling en behartigt de belangen van de verticaaltransportbranche in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

Missie puntsgewijs samengevat:

het verenigen van bedrijven werkzaam in het verticaal transport,

het behartigen van de belangen van de verticaal transportsector in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder,

het bevorderen van de ontwikkeling van het verticaal transport,

het bevorderen van de contacten tussen de leden.

 'Samen sterker voor verticaal transport'