Pijlers

De pijlers van de VVT zijn:

Het samen met TLN voeren van arbeidsvoorwaardenoverleg voor de sector (transportsector),

een prominente rol ten behoeve van het ontwikkelen van vakgerichte opleidingen voor de verticaaltransportbranche,

het in TCVT-verband mede beheren van de diverse certificatieschema's voor de verticaaltransportsector,

het opstellen en mede beheren van de Arbocatalogus voor de verticaaltransportsector,

de Erkenningsregeling van de VVT,

de lobby met overheden en instellingen in het kader van belangenbehartiging,

de Europese lobby middels deelname aan de ESTA en internationale normcommissies,

de informatievoorziening voor de leden,

het stimuleren van het onderlinge contact tussen de leden,

de algemene voorwaarden voor de sector.

De VVT bezit over de verticaal transportsector, met name op het gebied van Arboregelgeving en de interpretatie daarvan, unieke expertise en is zij een autoriteit.