Representatie

De VVT is in de volgende, externe instellingen c.q. commissies door een of meer perso-nen vertegenwoordigd:

Bestuur Stichting Educatie Verticaal Transportbranche (SEVT):
P.H.P. Sierat (voorzitter)
E.H. Kroes (secretaris)
R.A. Alferink (penningmeester)
G. van de Werken
G.J.C.T. Bastiaansen

Directie Stichting Educatie Verticaal Transportbranche (SEVT):
L.G.A.M. Verhagen  

Bestuur Stichting Functie Waardering Beroepsgoederenvervoer:
L.G.A.M. Verhagen

Bestuur Stichting Opleiding en Ontwikkelingsfonds voor het
Beroepsgoederenvervoer (SOOB):
L.G.A.M. Verhagen 

Arbeidsvoorwaardenoverleg CAO beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen:
L.G.A.M. Verhagen

Bestuur Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK):
J.Th.M. Saan (voorzitter)
M.J. Kroes (penningmeester)
L.G.A.M. Verhagen (secretaris)

Stichting Toezicht Certificatieschema Verticaal Transport (TCVT):
het bestuur: 
E.H. Kroes (lid)
het dagelijks bestuur: 
P.H.P. Sierat (penningmeester)
Centraal College van Deskundigen:
C.D.A. van Unen, L.G.A.M. Verhagen
werkkamer 1 keuren en beproeven van hijsgereedschappen:
M. van Klaarbergen, M. van der Molen
werkkamer 3 keuren van mobiele kranen:
C.D.A. van Unen (voorzitter), P.W.J. van den Berg
werkkamer 4 vakbekwaamheid machinisten:
P.W.J. van den Berg
werkkamer 5 keuren van railinframachines:
P. Berende, S. Boerema
centrale examencommissie werkkamer 4:
P.W.J. van den Berg
centrale examencommissie werkkamer 1:
P.W.J. van den Berg

Sociale commissie van TLN:
L.G.A.M. Verhagen

Overlegraad Transport en Logistiek:
G.H. Kleinsmit

Bestuur deelmarkt exceptioneel transport (TLN):
L.G.A.M. Verhagen (toehoorder)

Overlegorgaan centralisatie ontheffingverlening  (OCOV): 
G.H. Kleinsmit

Dagelijks bestuur ESTA:
W. van Noort (voorzitter sectie kranen)

Bestuur ESTA:
L.G.A.M. Verhagen (lid) 

Normcommissie EN-13000, werkgroep mobiele kranen CEN TC 147 WGP1:
P.W.J. van den Berg, H. Kamp

Vereniging VNO-NCW:
bestuur: P.H.P. Sierat
directeurenoverleg: L.G.A.M. Verhagen
commissie Arbowet: L.G.A.M. Verhagen (agendalid)
commissie Beroepsonderwijs Nederland (CBON): L.G.A.M. Verhagen (agendalid)
commissie Normalisatie en Certificatie: L.G.A.M. Verhagen (agendalid)
platform Woningmarkt en bouw: L.G.A.M Verhagen (agendalid)
werkgroep Machinerichtlijn: P.W.J. van den Berg

Centrale examencommissie TCVT:
P.W.J. van den Berg

Raad van Toezicht STL:
L.G.A.M. Verhagen

College van deskundigen Aboma certificering:
L.G.A.M. Verhagen (voorzitter)

Raad van commissarissen Aboma:
J.P.J.M. Heijens

Raad van Toezicht TON magazine:
L.G.A.M. Verhagen

SSVV Bestuur:
L.G.A.M. Verhagen

SSVV waarborgcommissie schema's SSVV Opleidingengids veilig werken
met heftruck, verreiker, hoogwerker, veilig verplaatsen van lasten:

P.W.J. van den Berg

College van deskundigen XY Masterclass:
L.G.A.M. Verhagen