Intro
  
Arbo, Veiligheid & Techniekarbo-veiligheid-techniek
1
  
arbo
Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de Arbowet. In de Arbowet worden veiligheid en gezondheid op en bij het werk geregeld. 
foto-header-7.jpg
Arbo, Veiligheid & Techniekarbo-veiligheid-techniek
2
  
richtlijn-mobiele-kraan
De VVT heeft de richtlijn ontwikkeld voor kraanverhuurders en opdrachtgevers, waarin het hele spectrum van het organiseren en werken met een mobiele kraan is ondergebracht.
foto-header-2.jpg
Arbo, Veiligheid & Techniekarbo-veiligheid-techniek
3
  
richtlijnen
Naast de richtlijn mobiele kraan heeft de VVT ook richtlijnen over de inzet van andere machines en verschillende werkwijzen gepubliceerd. 
foto-header-6.jpg
Arbo, Veiligheid & Techniekarbo-veiligheid-techniek
4
  
werkinstructies
De VVT publiceert werkinstructies over diverse onderwerpen voor het veilig en deskundig uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden. 
foto-header-4.jpg
Arbo, Veiligheid & Techniekarbo-veiligheid-techniek
5
  
branche
De VVT heeft een erkende branche RI&E opgesteld voor kraanverhuurbedrijven die deel uitmaken van de transportsector. Een erkend branche RI&E geeft voordelen voor ondernemers.
foto-header-12.jpg
Arbo, Veiligheid & Techniekarbo-veiligheid-techniek
6
  
kwaliteitssystemen
De VVT geeft, op het gebied van Arbo, veiligheids- en kwaliteitscertificatie, adviezen op maat voor het opzetten van een VCA en/of ISO certificatiesysteem.
foto-header-13.jpg
Arbo, Veiligheid & Techniekarbo-veiligheid-techniek
7
  
keuring-certificering
Machines waar mee wordt gehesen en hijs- en hefgereedschap moeten aan diverse eisen voor certificering en keuring voldoen.
foto-header-12.jpg
Opleidingenopleidingen
  
opleidingskolom
Hier vindt u informatie over de gehele opleidingskolom binnen verticaal transport
foto-header-2.jpg
Opleidingenopleidingen
  
sevt
Hier vindt u informatie over de opleidingingen aangeboden door de SEVT
foto-header-2.jpg
Opleidingenopleidingen
  
branchekwalificatiestructuur
Hier vindt u informatie over de ontwikkeling van de branchekwalificatiestructuur
foto-header-2.jpg
Opleidingenopleidingen
  
scholing-certificering
Hier treft u nadere informatie mbt scholing en certificering.
foto-header-2.jpg
Opleidingenopleidingen
  
opleiding-subsidies
Hier treft u alle informatie mbt regelingen en subsidies voor opleidingen en scholing die u als werkgever kunt aanvragen.
foto-header-2.jpg
Personeel & Ondernemingszakenpersoneel-ondernemerszaken
1
  
cao
Arbeidsvoorwaarden zijn de basis voor een goede samenwerking tussen de werkgever en de werknemer. Gedegen uitleg en toepassing van deze voorwaarden is dan ook van groot belang.
foto-header-1.jpg
Personeel & Ondernemingszakenpersoneel-ondernemerszaken
2
  
arbo-en-verzuim
hier komt informatie mbt verzuim en ziekte beleid
foto-header-1.jpg
Personeel & Ondernemingszakenpersoneel-ondernemerszaken
3
  
algemene-voorwaarden
De nieuwe algemene voorwaarden van de VVT zijn in  januari 2010 gedeponeerd en gepubliceerd.
foto-header-1.jpg
Personeel & Ondernemingszakenpersoneel-ondernemerszaken
4
  
financien-kosten
hier komt informatie m.b.t. kostenontwikkeling en bedrijfsfincancien
foto-header-1.jpg
Personeel & Ondernemingszakenpersoneel-ondernemerszaken
5
  
arbeidsmarkt
Hier treft u alle informatie m.b.t. de arbeidsmarkt & mobiliteit en SOOB
foto-header-1.jpg
Personeel & Ondernemingszakenpersoneel-ondernemerszaken
6
  
duurzaamheid-milieu
Hier treft u informatie over de noodzaak en haalbaarheid van de verduurzaming van zware mobiele werktuigen in het verticaal transport en de emissie-reducerende maatregelen die kraanverhuurbedrijven en fabrikanten kunnen inzetten.
foto-header-1.jpg
Personeel & Ondernemingszakenpersoneel-ondernemerszaken
7
  
beleid-regelgeving
hier komt informatie over al het relevante beleid
foto-header-1.jpg
Personeel & Ondernemingszakenpersoneel-ondernemerszaken
8
  
publicaties-ondernemers
Hier treft u de publicaties van de VVT en derden.
foto-header-1.jpg