Nieuws  |  vr 08 sep 2023

Belastingdienst verlengt coulance bij schuldsanering

De Belastingdienst verlengt tot 1 april 2024 de coulantere houding bij saneringsverzoeken. Dit is goed nieuws voor de vele ondernemers die door Corona, hoge energiekosten, inflatie, onvoldoende personeel, stijging van personeelskosten en grote stijgingen van huurkosten hun belastingschulden niet of moeizaam kunnen afbetalen.

Whoa​

Daarbij wordt de Whoa, de Wet homologatie onderhands akkoord, als nieuwe wet aangewezen die ondernemers zou kunnen redden. De Whoa blijkt een goed instrument te zijn om ondernemers te helpen in een herstructureringstraject of om gecontroleerd met hun bedrijf te stoppen.

Voor kleine ondernemingen is deze wet echter niet het meest voor de hand liggend instrument: procedures kosten tijd, de benodigde begeleiding is duur en ook de griffierechten zijn niet mals. Ondernemers die geen rechtspersoon hebben zoals een BV en persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun schulden, kunnen ook gebruik maken van een minnelijk of wettelijk schuldsaneringstraject (Msnp resp. Wsnp). Ook dan wordt er een akkoord met de schuldeisers gesloten.

Soepelere houding

Om de slagingskans van dergelijke akkoorden te vergroten, heeft de Belastingdienst - een preferente (met voorrang) schuldeiser - gedurende de coronaperiode genoegen genomen met hetzelfde uitkeringspercentage dat aan concurrente schuldeisers wordt uitgekeerd. Vanaf oktober zou de dienst echter weer het dubbele daarvan verlangen, voor er een overeenkomst wordt aangegaan. Na aandringen vanuit meerdere kanten, ook van MKB-Nederland en VNO-NCW, heeft de Belastingdienst nu aangekondigd de soepelere houding aan te houden tot 1 april 2024. Het is dan voor concurrente schuldeisers ook aantrekkelijker om mee te doen met een akkoord. Zij zullen dan meer ontvangen dan wanneer het grootste deel naar de Belastingdienst gaat. Ondernemers worden hiermee gered van een anders wellicht onvermijdelijk faillissement met alle persoonlijk leed van dien.

Het is dus zaak dat ondernemers zoveel mogelijk vóór 1 april 2024 proberen tot een akkoord te komen met hun schuldeisers.
Bron: VNO-NCW 07-09-2023

Meer nieuws?

Ga naar het nieuwsoverzicht voor alle berichten.