Nieuws  |  di 04 jul 2023

Inge Stegmann nieuwe directeur SSVV

Met ingang van 10 juli is Inge Stegmann benoemd tot directeur van SSVV. Inge volgt René Schriemer op, die het afgelopen anderhalf jaar als interim-directeur en kwartiermaker de nodige organisatorische voorbereidingen trof.

Inge Stegmann beschikt over jarenlange werkervaring in diverse sectoren, waar zij ook als algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid droeg en complexe stakeholder-processen managede. Veiligheid en leiderschap vormden daarbij de rode draad door de verschillende functies die zij uitvoerde.

In haar nieuwe functie bij de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) wordt Inge onder meer verantwoordelijk voor de modernisering van VCA, de doorontwikkeling van SSVV als kennisplatform, verdere professionalisering van de SSVV-organisatie en de actualisering van de governancestructuur.

Daarnaast gaat zij een belangrijke rol vervullen in het versterken van de binding tussen en communicatie met de deelnemende brancheorganisaties en stakeholdermanagement. Samenwerken aan veiligheid De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is een samenwerkingsverband van 24 verschillende (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie. Het is een unieke netwerkorganisatie waarin het van elkaar kunnen en mogen leren op het gebied van veiligheid het vertrekpunt is.

De missie van de stichting is om werken in een risicovolle omgeving voor iedereen in de keten, van opdrachtverlening tot en met uitvoering, structureel veiliger en gezonder te maken. Dat doet de stichting door een eenduidig, herkenbaar en toepasbaar systeem voor veiligheidscertificering aan te bieden voor de aangesloten brancheverenigingen in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Het bekendste schema, VCA, is met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven één van de grootste in Nederland.

Daarnaast faciliteert SSVV als platform dat de deelnemende branches overstijgend van elkaar kunnen leren en dat kennis onderling wordt gedeeld, om daarmee het bewustzijn over arbeidsveiligheid te vergroten. Verder bewaakt SSVV de opleiding gerelateerde onderdelen van de checklists en werkt het aan opleidingen voor specifiek risicovolle taken. Tenslotte werkt SSVV met partnerorganisaties en erkende examencentra aan verdere verbetering van examens en examinering.
Bron: SSV 04-07-2023

Meer nieuws?

Ga naar het nieuwsoverzicht voor alle berichten.