VVT Erkenningsregeling

​​​De VVT is de autoriteit op het gebied van Arbo, veiligheids- en kwaliteitscertificatie binnen het verticaal transport. De VVT geeft op deze gebieden adviezen en ondersteuning op maat. De meest uitgebreide vorm van ondersteuning aan de leden op dit gebied is de VVT-Erkenningsregeling. Hiervoor geldt een aparte deelnemersbijdrage.​

Waarom VV​T Erkend?

De verticaaltransportsector bevat risicovolle werkzaamheden. Het personeel dat werkzaam is in de sector zal daarom deskundig, vakbekwaam en op de hoogte moeten zijn van de risico's van het werk. De inzet van kostbaar en complex materieel, de extra wet- en regelgeving waar men mee te maken heeft en de specifieke (veiligheids-)eisen van opdrachtgevers stellen extra eisen aan het bedrijfsproces en de mensen die er werken. 

Om de veilig werken to promoten en bedrijven daarbij te ondersteunen heeft de VVT voor verticaal transport de erkenningsregeling ontwikkeld. De erkenningsregeling van de VVT is zodanig opgezet dat er een win-win situatie ontstaat voor zowel de deelnemende bedrijven als de VVT als brancheorganisatie. Het biedt de deelnemers een extra zekerheid op het gebied van controle over het eigen bedrijfsproces alsook een commercieel voordeel en onderscheidend vermogen. De erkenningsregeling ondersteunt de aanwezige en noodzakelijke verbeteringsprocessen die moeten leiden tot veilig en vakbekwaam verticaal transport.

Een bedrijf dat deelneemt aan de VVT Erkenningsregeling geeft er openlijk en formeel blijk van dat het zijn of haar ambitie is om werkzaamheden veilig en vakbekwaam uit te willen voeren. Dit op zodanige wijze dat tenminste aan de verwachting van de opdrachtgever wordt voldaan of dat dit zelfs wordt overtroffen. De conclusie voor opdrachtgevers is dat met het contracteren van een VVT Erkend bedrijf goede waarborgen zijn geschapen voor kwalitatief goede en veilige werkomstandigheden, is gerechtvaardigd. 

Het VVT Erkende bedrijf kunt u herkennen aan het logo.

erkend.jpg

​De erkenningsregeling biedt de VVT een directe relatie met de betrokken deelnemers, korte communicatielijnen met de bedrijven op meerdere operationele niveaus en direct zicht op de laatste ontwikkelingen en problemen in de sector. Voor het goed functioneren van een brancheorganisatie is dit zeer waardevol.

Binnen het kader van veilig en vakbekwaam werken is de basis voor de VVT Erkenningsregeling de vigerende wet- en regelgeving in de Warenwet, Arbowet, de Arbocatalogus verticaal transport en de CE-machinerichtlijn.

De kaders van het vakmanschap worden getoetst aan de inhoud van het VVT veiligheidshandboek voor de machinist, het standaard handboek voor machinisten in de sector.