Algemeen​

Zonder verticaal transport komt in Nederland niks van de grond.

De VVT is me​t ruim 170 lidbedrijven en circa 4.000 betrokken vakmensen de autoriteit binnen de gehele sector als overlegorgaan en kennisinstituut. Samen realiseren de leden van de VVT een totaal geïnvesteerd vermogen van ruim 4 miljard euro en dragen zij dagelijks bij aan de ongekende bouwopgave waar Nederland voor staat. Zonder verticaal transport komt in Nederland dan ook ​letterlijk niks van de grond!

 Ondersteuning en informatievoorziening voor de leden en opdrachtgevers.​​

Als branchevereniging ondersteunen wij alle bedrijven, opdrachtgevers en belanghebbenden binnen het verticaal transport in de breedste zin: van advisering en informatievoorziening op het veilig plannen en uitvoeren van werkzaamheden, personeel- en ondernemerszaken, het opleiden en trainen van personeel, het gebruik van machines en arbeidsmiddelen tot ondersteuning en maatwerk bij het voldoen aan wet- en regelgeving.

De VVT staat dan ook traditioneel voor veilig werken en het voorkomen van ongevallen. Verder staat de vereniging voor het daar waar mogelijk conditioneren en stroomlijnen van de werkomgeving, het voeren van overleg met en het adviseren van overheden, en het stimuleren van vakmanschap en marktwerking. Daarnaast werken wij aan sterke profilering en promotie van de toegevoegde waarde van onze sector.

De scope van de VVT omvat, naast mobiele kranen ook autolaadkranen, rail kranen (KROL), vaste torenkranen, heftrucks, hoogwerkers en takel- en bergingsvoertuigen.

De kraanverhuursector (verhuur van mobiele kranen) is voor de sectorale arbeidsvoorwaarden cao en de daarbij behorende voorzieningen zoals een O&O-fonds en een pensioenfonds aangesloten bij de sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg. Het betreft de arbeidsvoorwaarden cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De VVT is samen met TLN cao-partij bij het arbeidsvoorwaardenoverleg.​

Informatie & Advies

De website biedt aan een ieder informatie over waar de VVT voor staat, wat haar activiteiten zijn en hoe bedrijven lid kunnen worden of kunnen toetreden tot de VVT als geassocieerd bedrijf. Daarnaast biedt de website meer vakinformatie, producten en diensten om jou als ondernemer of werknemer te ondersteunen, een agenda met kennis- en netwerkbijeenkomsten en meer informatie over onze aangesloten lidbedrijven en geassocieerde bedrijven.​​​​

De VVT is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereikbaar voor vragen en advies. Neem dan contact met ons op via secretariaat@verticaaltransport.nl​ of 0345-516993.

Algemene vragen kunnen aan de hand van het contactformulier worden ingediend. Specifieke vragen op het gebied van CAO, Arbo, Techniek en Veiligheid, kunnen gericht gesteld worden aan de m​​edewerkers van het desbetreffende secretariaat.

Voor spoedgevallen is de VVT ook buiten kantoortijden bereikbaar. Deze contactgegevens zijn alleen bekend bij de leden van de VVT.​