Samenwerking​

De VVT staat traditioneel voor veilig werken en het voorkomen van ongevallen. Verder staat de vereniging voor het daar waar mogelijk conditioneren en stroomlijnen van de werkomgeving en het stimuleren van vakmanschap en marktwerking. De vereniging fungeert hierbij als belangenbehartiger voor de gehele sector maar ook als kennisinstituut om de deskundiheid over veilig en vakbekwaam werken te vergroten. 

Hiervoor heeft de vereniging verschillende doelen opgesteld. Meer informatie hierover is terug te vinden op het hema pagina 'Wie zijn wij'.

Echter, om dit te realiseren moet de vereniging samenwerken met andere brancheverenigingen, instellingen en overheden. De werkomgeving voor het verticaal transport is een complex speelveld over alle industrieën en sectoren, waarin duizenden bedrijven, opdrachtgevers, overheden en andere belanghebbenden van elkaar afhankelijk zijn en met elkaar moeten samenwerken. De vereniging is dan ook naast belangenbehartiger en kennisinstituut ook een erkend overlegorgaan. 

Dit is schematisch weergegeven als volgt:

VVT schema van de missie en visie.jpg


​​De vereniging neemt hiervoor zitting in een groot aantal commissies en instellingen. Op deze pagina's is hierover informatie gegeven. Mocht u vragen hebben over deze samenwerkingen dan kunt u contact op nemen met het secretariaat via secretariaat@verticaaltransport.nl.​