Opleidings Commissie

Op donderdag 8 oktober 2020 houdt de VVT haar
Opleidings Commissie vergadering.
Aanvang 09.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Opleidings Commissieleden dan graag
van harte welkom!