Agenda

04.03.2020 - Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur


Lees meer

10.03.2020 - Arbo Commissie


Lees meer

12.03.2020 - Opleidings Commissie


Lees meer

17.03.2020 - Sociale Commissie


Lees meer

19.03.2020 - Technische Commissie


Lees meer

24.03.2020 - Regiovergadering Voorjaar Zuid-Holland


Lees meer

26.03.2020 - Regiovergadering Voorjaar Noord-Oost Nederland


Lees meer

31.03.2020 - Regiovergadering Voorjaar Noord-Holland


Lees meer

02.04.2020 - Regiovergadering Voorjaar Oost-Brabant/Limburg


Lees meer

07.04.2020 - Regiovergadering Voorjaar West-Brabant/Zeeland


Lees meer

22.04.2020 - Dagelijks Bestuur


Lees meer

13.05.2020 - Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur


Lees meer

20.06.2020 - Algemene Ledenvergadering Voorjaar


Lees meer

26.06.2020 - Opleidings Commissie


Lees meer

22.09.2020 - Regiovergadering Najaar Zuid-Holland


Lees meer

24.09.2020 - Regiovergadering Najaar Noord-Oost Nederland


Lees meer

29.09.2020 - Regiovergadering Najaar Noord-Holland


Lees meer

30.09.2020 - Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur


Lees meer

01.10.2020 - Regiovergadering Najaar Oost-Brabant/Limburg


Lees meer

06.10.2020 - Regiovergadering Najaar West-Brabant/Zeeland


Lees meer

08.10.2020 - Opleidings Commissie


Lees meer

27.10.2020 - Arbo Commissie


Lees meer

29.10.2020 - Technische Commissie


Lees meer

10.11.2020 - Sociale Commissie


Lees meer

11.11.2020 - Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur


Lees meer

09.12.2020 - Algemene Ledenvergadering Najaar


Lees meer

16.12.2020 - Dagelijks Bestuur


Lees meer