VVT geassocieerde bedrijven

De VVT kent sinds augustus 2006 de mogelijkheid om in de hoedanigheid van geassocieerd bedrijf te kunnen toetreden tot de vereniging. Deze vorm van toetreding is ontstaan om tegemoet te komen aan de wens van sommige partijen c.q. bedrijven om de VVT actief en financieel te kunnen ondersteunen, zonder dat men voldoet aan de criteria van het VVT lidmaatschap. Daarnaast bestaat de wens van bedrijven om via de kanalen van de VVT de leden te kunnen benaderen om doelgericht speciaal voor de sector ontwikkelde producten te kunnen aanbieden.

De VVT ziet zelf mogelijkheden om via de geassocieerde bedrijven de informatievoor-ziening naar de leden toe verder uit te breiden, de betrokkenheid van aanverwante partijen en bedrijven met de sector te vergroten en de vereniging extra inkomsten te verschaffen ter bestendiging en verbetering van uit te voeren activiteiten en dienstverlening voor de leden.