Opleidingen

De VVT heeft een opleidingskolom voor het verticaaltransport opgesteld. Het bestuur heeft besloten dat voor alle opleidingen die in deze kolom staan genoemd, inhoud moet worden gegeven aan een passende opleiding waarin specifieke branchekennis aan de orde komt. De VVT zal dit stimuleren en hieraan bijdragen al dan niet in samenwerking met gerenommeerde opleidingsinstituten.