Samenwerking SEVT

Permanente educatie van de werknemers is een van de verplichtingen die de Arbowet aan de werkgevers oplegt. Als brancheorganisatie acht de VVT het haar taak om werkgevers in de verticaal transportbranche in staat te stellen om aan deze verplichting te voldoen. Samen met de Stichting Educatie Verticaal Transportbranche (SEVT) heeft de VVT een opleidingsprogramma ontwikkeld dat is afgestemd op de actuele ontwikkelingen in de branche en op de eisen die in de praktijk aan uw medewerkers worden gesteld.

Opleidingsbrochure SEVT

In samenwerking met de SEVT stelt de VVT voor elk opleidingsjaar de opleidingsbrochure SEVT samen. In deze brochure staat het opleidingsaanbod van de SEVT weergegeven.

Opleidingsbrochure SEVT 2023-2024

Aanmelden opleidingen en cursussen SEVT

Aanmelden voor de opleidingen of cursussen van de SEVT kan op de website van de SEVT.

Algemene voorwaarden SEVT