CAO Actueel 

De VVT is één van de sociale partners in het overleg over de cao van het beroepsgoederenververvoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Aan werkgeverszijde is TLN vertegenwoordigd voor het beroepsgoederenvervoer en logistiek, VVT voor verticaal transport en aan werknemerszijde zijn dat FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen en De Unie.

Klik op het submenu cao_documenten om de verschillende documenten in te zien.

FNV en CNV aanvaarden het eindbod

Tijdens het cao-overleg van 8 december jongstleden hebben Vereniging Verticaal Transport (VVT) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een eindbod gedaan. Op dinsdag 19 december is uit de achterbanraadpleging van FNV gebleken dat het eindbod door FNV is aanvaard. Er is hiermee een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen tot stand gekomen.

Nu er een definitief akkoord is over een nieuwe cao zal het resultaat naar een definitieve cao-tekst vertaald worden. Deze definitieve cao-tekst zal voor algemeenverbindendverklaring worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Binnenkort zal er weer een cao-voorlichtingsbrochure beschikbaar komen.

Loontabellen 2024 beschikbaar

Download hier de loontabellen 2024
.

 de loontabellen en de bedragen met betrekking tot de verblijfkostenvergoeding op de website van VVT worden gepubliceerd. Binnenkort zal er weer een cao-voorlichtingsbrochure beschikbaar komen.

Hier nogmaals de inhoud van het eindbod (nu cao-akkoord).


Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VVT.