CAO Actueel 

De VVT is één van de sociale partners in het overleg over de cao van het beroepsgoederenververvoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Aan werkgeverszijde is TLN vertegenwoordigd voor het beroepsgoederenvervoer en logistiek, VVT voor verticaal transport en aan werknemerszijde zijn dat FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen en De Unie.

De onderhandelingen over vernieuwing van de cao van het beroepsgoederenververvoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen zijn begonnen op 25 oktober 2016 en op 12 juni 2017 is een akkoord bereikt. Op 17 augustus is deze cao door het ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard voor alle bedrijven in de sector.

Tekst brochure CAO 2017-2020

Eén cao voor de hele transportsector

Maandag 12 juni zijn de leden van CNV Vakmensen akkoord gegaan met de nieuwe cao voor de transportsector (beroepsgoederenvervoer over de weg). Op 26 juni zijn ook de leden van het FNV akkoord gegaan. Daarmee is één landelijke cao voor de hele sector een feit geworden.

CAO wijzigingen per 1 juli 2017

Een nieuwe cao brengt wijzigingen met zich mee. Een aantal van deze wijzigingen gaat al snel in. Hieronder een overzicht.

Loonstijging van 2%. Bekijk hier de loontabel

Iedereen die per 1 juli 2017 één jaar of langer in de eindtrede van zijn loonschaal zit, bij normale uitvoering van zijn werkzaamheden, wordt in de nieuwe eindtrede van zijn/haar loonschaal geplaatst. In drie stappen van 1/3-trede per keer worden loonschalen van A t/m H uitgebreid met een extra trede van uiteindelijk 4%.

Verblijfskosten en netto en bruto toeslagen worden verhoogd met 2%​.

Artikel 37 (toeslag eendaagse nachtritten) van de huidige cao wordt vervangen door een toeslagenmatrix. In geval van een eendaagse rit (een rit waarbij het vertrek en de aankomst binnen 24 uur plaatsvinden) krijgt de chauffeur voor diensturen op maandag tot en met zondag tussen 21.00 uur- 05.00 uur een toeslag van 19% op het uurloon.

De persoonlijke toeslag van artikel 23 (inschaling van functies) wordt afgebouwd met nog toe te kennen treden en/of loonsverhogingen, maar ten minste met 25% per jaar.
Voor de werknemer van 55 jaar en ouder (nieuwe gevallen) zal de persoonlijke toeslag niet worden afgebouwd.

Zeggenschap arbeidstijden voor werknemers van 55 jaar en ouder:
1. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen  niet verplicht worden tot het maken van overuren.
2.Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het werken in de nacht (meer dan 1 uur tussen 00.00 en 06.00 uur).
3. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het werken in een ploegendienst.

De nieuwe cao kent nog meer wijzigingen.​​ Kijk hier voor een volledig overzicht van het onderhandelingsresultaat. 
Onderhandelingsresultaat TLN 22 april