CAO Actueel 

De VVT is één van de sociale partners in het overleg over de cao van het beroepsgoederenververvoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Aan werkgeverszijde is TLN vertegenwoordigd voor het beroepsgoederenvervoer en logistiek, VVT voor verticaal transport en aan werknemerszijde zijn dat FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen en De Unie.

De onderhandelingen over vernieuwing van de cao van het beroepsgoederenververvoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen zijn begonnen op 25 oktober 2016 en op 12 juni 2017 is een akkoord bereikt. Op 17 augustus is deze cao door het ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard voor alle bedrijven in de sector.

Tekst brochure CAO 2017-2020