CAO Actueel 

De VVT is één van de sociale partners in het overleg over de cao van het beroepsgoederenververvoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Aan werkgeverszijde is TLN vertegenwoordigd voor het beroepsgoederenvervoer en logistiek, VVT voor verticaal transport en aan werknemerszijde zijn dat FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen en De Unie.

Klik op het submenu cao_documenten om de verschillende documenten in te zien.

27 januari 2023, Cao-overleg toekomstagenda geopend

Op 1 januari 2023 is de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen ingegaan. In het cao-akkoord voor 2023 is een toekomstagenda afgesproken. Op deze agenda staan onderwerpen waarover TLN, VVT, FNV, CNV en de Unie in 2023 met elkaar in gesprek willen en afspraken willen maken, met als doel het toekomstbestendig maken van de cao. Vandaag heeft het eerste overleg over de toekomstagenda plaatsgevonden.

Sociale partners hebben met elkaar gesproken over een tijdlijn voor de toekomstagenda. Tot en met juni komen sociale partners in elk geval één keer per maand bij elkaar om de grote lijnen met elkaar te bespreken. Er worden daarnaast werkgroepen samengesteld om met de onderwerpen op de toekomstagenda aan de slag te gaan. De eerste thema’s waar sociale partners zich over zullen buigen zijn een arbeidsmarktcampagne en het verkennen van de mogelijkheden om een versimpelde versie van de cao te creëren.

De onderwerpen op de toekomstagenda zijn door TLN en VVT in het eindbod van 14 oktober jl. opgenomen (zie punt 6 in het document). Vandaag is aan de vakbonden gevraagd of zij hier nog aanvullingen op hebben. Tot op heden is hier ‘de chauffeur van de toekomst’ bijgekomen. Denk hierbij aan een goede werk/privébalans, doorgroeimogelijkheden en grip op werktijden en werkdagen. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken dat de agenda gedurende het overleg nog kan worden gewijzigd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VVT.