Europa

Wet- en regelgeving vindt haar oorsprong vooral in Europa. Nationale regelgeving is vaak afgeleid van Europese richtlijnen of verdragen.

Betreffende algemeen erkende normen geldt hetzelfde. Deze werden in het verleden door nationale norminstituten opgesteld (in Nederland het NEN), nu wordt dat in Europees (EN) en zelfs op wereld niveau (ISO) gedaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van normcommissies.

In het kader van de internationalisering en daarbij de ontwikkelingen in Europa (vrije markteconomie, vrij verkeer van diensten) is harmonisatie van regelgeving gewenst. Echter gezien het lokale karakter van de kraanverhuursector in het algemeen, sommige grote internationaal opererende bedrijven uitgesloten, bestaat er niet spontaan een behoefte aan een snelle harmonisatie van regelgeving binnen Europa. Daar waar deze behoefte wel bestaat, zal de VVT zich actief inzetten voor Europese harmonisatie. Andere verenigingen voor kraanverhuurders in Europese landen lijken er dezelfde strategie op na te houden.

Het Europese beleid van de VVT is gericht op doelen ten aanzien van harmonisatie in de breedste zin, zoals bijvoorbeeld: wetgeving, certificatie van machinisten, ontheffingen, leveringsvoorwaarden en ideeën over ontwerp van toekomstig materieel. Hiervoor is actieve betrokkenheid bij de ESTA en een zorgvuldige selectie van internationale normcommissies van groot belang om hier invloed op uit te kunnen oefenen. De lobby van de VVT zal zich betreffende deze onderwerpen ook meer Europees gaan oriënteren, naast de nationale lobby. Betreffende de ESTA is een goede basis gelegd met twee afgevaardigden in het dagelijks bestuur en twee in het bestuur, in totaal vier afgevaardigden.