VVT leden

Leden van de VVT zijn bedrijven die hijskranen, railkranen (KROL) en soms, of uitsluitend, ook hoogwerkers exploiteren. Van oudsher zijn vooral bedrijven met de activiteit verhuur van mobiele (hijs-)kranen lid.

Bedrijven die mobiele kranen verhuren vallen in de sector van het beroepsgoederen-vervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, waarin de VVT één van de sociale partners is samen met TLN, FNV, CNV vakmensen en De Unie.

De VVT heeft binnen haar gelederen bedrijven die hoogwerkers of railkranen (KROL) exploiteren. Bedrijven die torenkranen verhuren tonen ook steeds meer interesse in de activiteiten van de VVT en zijn van harte welkom als lid van de VVT. Bij voldoende leden die torenkranen exploiteren bestaat ook de mogelijkheid tot vorming van een sectie bij de VVT.

Bedrijven die lid worden van de VVT profiteren van de aanwezige kennis bij de VVT aangaande veilig werken in het algemeen en op bouwplaatsen in het bijzonder. De meest uitgebreide vorm van ondersteuning aan de leden op dit gebied is de VVT-Erkenningsregeling. Hiervoor geldt wel een aparte deelnemersbijdrage.

De VVT biedt voldoende reden om haar activiteiten actief te ondersteunen via het VVT-lidmaatschap of als geassocieerd bedrijf. U draagt dan bij aan een organisatie die actief werk maakt van veilig en vakbekwaam werken en van de sectorbelangen bij de diverse overheden.