VVT emissietool uitstoot berekenen

Een nieuwe uitdaging voor ondernemers
De effecten van het menselijk handelen op het klimaat staan de laatste jaren in toenemende mate op de agenda’s van de beleidsbepalers van overheden en het bedrijfsleven. Het klimaatakkoord en de ontwikkelingen met betrekking tot de reductie van stikstof in Nederland hebben veel invloed op de bedrijfsvoering van ondernemingen binnen de sector transport en logistiek. Bedrijven worden bij het aangaan van projecten geconfronteerd met strengere eisen ten aanzien van de uitstoot van verontreinigde stoffen en deeltjes. De normen hiervoor zijn al jaren stevig verankerd in Europese en nationale wet- en regelgeving en worden nu steeds vaker vertaald naar de dagelijkse praktijk. 

Ondernemers moeten steeds vaker in staat zijn om gedetailleerde gegevens over de uitstoot van uitlaatgassen in kaart te brengen en inspanningen te leveren om deze uitstoot te reduceren. De gevolgen worden in lijn met het uitvoeren van het klimaatakkoord dwingender voor bedrijven en hebben een groter wordende impact op de bedrijfsvoering. De vaststelling en interpretatie van deze data is complex, tijdrovend en vergt nieuwe deskundigheid en bekwaamheid van medewerkers. 

Ontwikkeling van VVT rekentool, de ondersteuning voor ondernemers
Om bedrijven en medewerkers hierbij te ondersteunen heeft de VVT een breed inzetbare, gevalideerde en bovenal, gebruiksvriendelijke emissierekentool ontwikkeld. De kennis en expertise zijn hiermee beschikbaar voor medewerkers, met name bij de planning en werkvoorbereiding, om de benodigde deskundigheid te bieden.

Gevalideerde uitkomst van de emissietool
De rekentool is gevalideerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia. Panteia heeft geoordeeld dat de VVT Emissietool een nauwkeurige schatting maakt van de te verwachten uitstoot van  CO2, NOx (stikstof) en PM (fijnstof). Dit op basis van de geplande inzet van de verschillende machines en voertuigen per (deel-)project.

De VVT Emissietool wordt gebruikt om voor de inzet van materieel bij bouwprojecten de verwachte uitstoot te berekenen en om handvaten te geven om deze uitstoot maximaal te reduceren. 

Naast inzicht per project kan de emissietool worden toegepast bij de CO2-prestatieladder of als directe input voor AERIUS berekeningen. Met de tool kan per opdrachtgever de jaarlijkse uitstoot in kaart worden brengen.

Voor meer informatie en toegang* tot de tool ga naar de site: www.emissietool.nl

De belangrijkste voordelen van de emissietool zijn:

razendsnel rekenen, de uitstoot binnen één klik voor alle machines in een project

gemakkelijk gebruik, elke gebruiker kan direct en intuïtief aan de slag

betrouwbare berekening, het gevalideerde model schat binnen enkele % nauwkeurig

volledig vakmatig, dit is het enige model dat de uitstoot CO2, NOx en PM weergeeft


*Toegang tot de emissietool vindt plaatst op basis van een maandelijks abonnement. Het lidmaatschap van de VVT geeft recht op een korting op de abonnementsprijs.

emissietool website